Taken en teams

Als Berea geloven we dat we een familie zijn en dit willen we ook uitstralen. Net als in een gezin is er genoeg te doen. Daarom hebben we verschillende teams die elk zijn eigen taken uitvoert. Daarnaast willen we iedereen de ruimte geven om zijn of haar talenten in te zetten en te ontwikkelen. Daarvoor willen we de ruimte bieden zolang dit binnen de visie van Berea mogelijk is.

Wil jij graag je gaven en talenten inzetten laat het ons dan weten! info@bereanijmegen.nl

De volgende teams zijn actief binnen Berea:

 

Aanbidding

Het team “Berea worship” is het team dat verantwoordelijk is voor het leiden van de gemeente in aanbidding. Voor het leiden van hun eigen band en eventuele verdere verantwoordelijkheden op het gebied van aanbidding buiten de zondagochtend momenten om bijv. conferenties.

Mensen in ontmoeting brengen met God is ons hoofddoel. Vanuit persoonlijke ontmoeting met God stroomt al het andere wat wij doen. We willen tijdens de momenten waar wij leiden ruimte geven voor een geven en ontvangen tussen het hart van God en de gemeente. Wij hebben zowel een leidende als ondersteunende rol tijdens de Berea worship momenten.

 • Voorbeeld zijn in eigen levensstijl
 • visie delen met andere aanbiddingsleiders en bandleden
 • selecteren van nummers binnen bestaande kaders
 • tijd nemen voor oefenen, gebed en team.
 • begeleiden muziek tijdens Berea worship momenten.
 • aansturen band

 

Prophetic Development

Prophetic Development wil de gemeente helpen te zien wat de Vader ziet, te horen wat Hij zegt, en over elkaar te spreken vanuit zijn hart. Ons hart is om het goud, dat de Vader in ieder mens heeft gelegd, te vinden en naar voren te roepen. Daarvoor zoeken we naar verschillende creatieve manieren. Onder Prophetic Development vallen verschillende bedieningen, zoals: een profetisch team dat over mensen profeteert op de zondagmorgen, een dansteam en een creatief team.
Vanuit Prophetic Development zullen we ook trainingen geven op het gebied van het profetische.

 

Hospitality

Binnen Berea valt het opbouw- en afbouw team en het team wat koffie en thee zet onder één noemer, namelijk het Hospitality team. Door het opbouwteam wordt de ruimte elke zondag klaar gemaakt om mensen te ontvangen, want we willen als gemeente gastvrij zijn! Na de dienst wordt door het afbouwteam de zaal weer teruggebracht in originele staat. Door samen koffie of thee te drinken willen we bouwen aan contacten en familie-zijn binnen een goeie sfeer en we zien dit als onderdeel van de totale dienst.

 

Welkom

De mensen van het Welkom & Connect team hebben hart voor verbinding. Onze onderlinge verschillen zijn onze kracht: juist daardoor kunnen we elke bezoeker op zijn of haar eigen wijze verwelkomen en hen helpen om contacten te leggen. Ons doel is dat bezoekers zich welkom voelen en dat nieuwe mensen zich snel onderdeel voelen van de Berea familie.

 

Kingdom Kids

De verschillende groepen (Kuikentjes, Lammetjes, Adelaars, Kids Connect) zijn ingedeeld op leeftijd en worden geleid door een team enthousiaste kinderwerkers. Iedere groep een heeft eigen coördinator die verantwoordelijk is voor zijn of haar team.

 • Zij geven van leiding aan het kinderwerk door het ontwikkelen en uitdragen van de visie
 • Zij sturen de coördinatoren van de verschillende groepen aan;
 • Zij organiseren begeleiding en toerusting voor kinderwerkers;

 

Pastoraat en Ministry

Het pastoraat helpt mensen vanuit een Bijbels fundament hun problemen aan te pakken en herstel te vinden, zowel in hun relatie met God als in hun persoonlijke relaties en hun eigen identiteit.

In de naam van Jezus en door de kracht van de Heilige Geest bidden wij voor genezing, bevrijding en herstel van de totale persoon (lichaam, ziel en geest). Ook reiken wij sleutels aan om in vrijheid te blijven groeien in Gods unieke bestemming.

Basis pastorale zorg

Gedurende de week vindt (basis) pastorale zorg plaats door de Connectgroepleiders en door de geestelijke vaders en moeders. Op zondagen wordt aan het einde van de samenkomst  door  het Ministry team zegenend gebeden. Dit team kan worden aangevuld door Connectgroepleiders en geestelijke vaders en moeders.

Uitgebreidere pastorale zorg

Soms is uitgebreidere zorg en ondersteuning nodig. Om die reden beschikt de gemeente over een ervaren pastoraal team om deze zorg te verlenen.

Praktische uitvoering:

 • Een op een gesprekken;
 • Pre-marriage cursus;
 • Marriage counseling;
 • Basiscursus Cleansing Stream,
 • Teamgebed;
 • Mentoring.

 

Gebed

Wij geloven dat gebed een essentiële initiërende rol speelt in ons geestelijk leven omdat het de verbinding vormt tussen het horen van wat concreet voor ons op Gods hart ligt (wat in de hemel is) en het door ons uitvoeren daarvan (het hier op aarde zichtbaar maken). Anders gezegd de beweging van Zijn hart naar onze handen in Zijn bovennatuurlijke kracht en autoriteit. Vanuit gebed, het gesprek met God, kunnen wij met Zijn autoriteit en bewogenheid spreken voor/tot anderen, ter genezing, bevrijding en groei in bestemming (discipelschap/ apostelschap).
Gebed is ook een belangrijke bron van profetie. Gebed, aanbidding en profetie zijn daarom wel te onderscheiden, maar niet van elkaar te scheiden. Hier wordt praktisch vorm aan gegeven door middel van voorbede voor/tijdens Berea activiteiten, door gebed & aanbiddingsavonden en door de gebedsmail.

 

Coaching en Training

Als Berea vinden we het belangrijk om te investeren in leiderschap en discipelschap. Daarom bieden we jaarlijks leiderschaps- en discipelschapstraingen aan.
Binnen Beréa willen we door middel van leiderschaps- en discipelschapstraining bouwen aan een cultuur waarin de principes ‘voorleven en doorgeven’ zichtbaar zijn; hoe groter jouw geestelijke autoriteit is, hoe groter Gods roeping op jouw leven om iemands voeten te wassen! Daarnaast is leiderschap is niet alleen synoniem aan discipelschap maar ook aan ouderschap en geloven we dat geestelijk ouderschap over jonge leiders belangrijk is. Daarom zijn er binnen Beréa een aantal mentoren aangesteld die, door middel van coaching, investeren in jonge leiders.

Audio Visueel

Waaronder: geluid, projectie en licht.

Wij willen dat jij als bezoeker meegenomen wordt in aanbidding, God kunt ontmoeten en de gesproken woorden goed kan volgen zodat je opgebouwd wordt door de aanbidding en sprekers.

 • Dit willen we bereiken door alles wat vooraan in de kerk gebeurt, zo transparant mogelijk te laten horen. Daarom bouwen we elke zondag alle apparatuur op die nodig is om:
  De muziek en gesproken woorden uit te versterken zodat het voor iedereen te volgen is.
 • D.m.v. licht een veilige en intieme sfeer neer te zetten zodat er vrijheid ontstaat om God en elkaar te ontmoeten.
 • Alle teksten en andere visuele middelen te projecteren die de muziek en spreker ondersteunen bij de boodschap.

 

Communicatie

Als Beréa hebben we een missie, visie en doelen die we met elkaar willen bereiken. Door goede en heldere communicatie willen we betrokkenheid creëren. Daarnaast is er nog veel andere informatie die gedeeld moet worden om met elkaar als familie te kunnen functioneren. Binnen communicatie zoeken we continu naar manieren om alle informatie zo goed mogelijk te stroomlijnen, zodat iedereen op de juiste manier geïnformeerd wordt.

 

Vertaling

Geregeld komen er bezoekers die de Nederlandse taal niet beheersen. Wij willen voor iedereen een open en toegankelijke gemeente zijn en bieden daarom vertalingsmogelijkheden via headset. Daarnaast zijn er geregeld buitenlandse sprekers die vertaling nodig hebben voor de gehele gemeente. Dan wordt er vooraan in de kerk, naast de spreker, vertaald.