Organisatie

Als Berea geloven we in de waarden van familie, gezin en relaties waarop de Berea gebouwd is. Binnen die waarden mogen er ook afspraken en verantwoordelijkheden bestaan. Om hier op een overzichtelijke manier invulling aan te geven willen we de organisatie toelichten:

Berea Nijmegen heeft twee voorgangers: Petra van de Weetering & Jaco Smit.
Samen met nog zeven anderen vormen zei het leiderschapsteam. Elke taak/team valt onder de verantwoordelijkheid van één van de mensen uit het leiderschapsteam.