Waarden

Onze waarden: Welke cultuur dragen we uit

We zijn herkenbaar door de goedheid van God
God is goed en Zijn wil voor ons is goed. Hij heeft plannen van hoop voor ons. Hij heeft ons vrijheid gebracht en ons deel gemaakt van een nieuw verbond. Redding door Jezus is een totale redding en brengt genezing en bevrijding voor geest, ziel en lichaam. Niets is onmogelijk!
God heeft ons dezelfde kracht en macht gegeven die Jezus opwekte uit de dood. Jezus opende voor ons de hemel, waardoor het bovennatuurlijke, natuurlijk voor ons geworden is.

We zijn herkenbaar door het spreken van God
God spreekt tot ons door Zijn Woord en door Zijn Geest. Woord en Geest zijn altijd met elkaar verbonden omdat de Heilige Geest het Woord levend maakt. God geeft ons wijsheid en inzicht. We zijn geroepen om anderen te leren wat Jezus ons geleerd heeft. Door Gods Woord te proclameren brengen we leven, bemoedigen we, geven we richting en wordt Gods bestemming zichtbaar. Als we profeteren is het altijd opbouwend, bemoedigend en troostend. Daardoor roepen we het goud in anderen naar boven.

We zijn herkenbaar als gemeente die met elkaar optrekt als familie
De structuur van leiderschap in de hemel is gebouwd op familie. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De oorspronkelijke Koninklijke familie van de hemel leeft in een absolute perfecte liefde voor elkaar en is veilig in elkaars identiteit en bestemming. Zo trekken ook wij met elkaar op, als een familie met geestelijke vaders en moeders, broer en zussen, zonen en dochters. We eren nieuwe generaties en hebben het verlangen ze te zien opgroeien: verder dan wij gekomen zijn.

We zijn herkenbaar door onvoorwaardelijke liefde en eer.
We hebben elkaar lief zoals God ons liefheeft en eren elkaar omdat God ons eerst eert. We zetten daarmee leven vrij. We weerspiegelen allemaal de heerlijkheid van de Heer en herkennen en erkennen dit ook in anderen. De gaven en talenten die we gekregen hebben zetten we in tot opbouw van de gemeente.

We zijn herkenbaar door een leven van gebed en aanbidding
Aanbidding gaat over ons totale leven. Het gaat om onze prioriteiten, onze keuzes, onze gedachten, ons doen en laten en onze emoties. Aanbidding is waartoe we geroepen zijn en waarvoor we leven. Alles wat we doen vloeit voort uit ons hart. We kunnen anderen alleen maar in de aanwezigheid van God brengen als we daar zelf zijn. Onze gebeden zijn krachtig en effectief vanuit het verlangen Gods koninkrijk op aarde te zien komen. Vanuit de autoriteit die ons gegeven is zetten we door geloof en gebed in beweging wat anders onmogelijk is.

We zijn herkenbaar door een gulle en gevende levensstijl
We zijn en worden gezegend om anderen tot zegen te zijn, omdat Jezus ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemel. We leven vanuit het besef dat alles wat we hebben door de Vader aan ons gegeven is. Gulheid en vrijgevigheid is een levensstijl die veel meer inhoudt dan het geven van geld. We zijn vrijgevig in onze aanbidding, tijd, energie, zorg voor anderen en gastvrijheid.

We zijn herkenbaar door verbondenheid wereldwijd
Als gemeente staan we niet alleen. We vormen samen met andere gelovigen het wereldwijde lichaam van Christus. De laatste jaren zijn we steeds meer geïnspireerd door Bethel in Redding USA. We delen met hen de missie om het koninkrijk van God te bouwen op een eigentijdse manier. Daarom vinden we het een voorrecht deel te mogen zijn van hun wereldwijde netwerk “Global Legacy” waardoor relaties gebouwd worden tussen leiders, bedieningen en organisaties over de hele wereld.