Missie:

Berea is een kerk met een passie voor Jezus waar je wordt toegerust, bekrachtigd en gezonden om Gods koninkrijk te bouwen.

Dit doen we door je te brengen in Gods aanwezigheid, je te bevestigen en te begeleiden in je roeping. We bemoedigen je en we leren je een bovennatuurlijk leven te leiden, op de plek waar God je geroepen heeft om als discipel van Jezus te leven.