“We zijn herkenbaar door verbondenheid”

Als gemeente staan we niet alleen. We vormen samen met andere gelovigen het wereldwijde lichaam van Christus. De laatste jaren zijn we steeds meer geïnspireerd door Bethel in Redding USA. We delen met hen de missie om het koninkrijk van God te bouwen op een eigentijdse manier. Daarom vinden we het een voorrecht deel te mogen zijn van hun wereldwijde netwerk “Global Legacy” waardoor relaties gebouwd worden tussen leiders, bedieningen en organisaties over de hele wereld.