“We zijn herkenbaar door een leven van gebed en aanbidding”

Aanbidding gaat over ons totale leven. Het gaat om onze prioriteiten, onze keuzes, onze gedachten, ons doen en laten en onze emoties. Aanbidding is waartoe we geroepen zijn en waarvoor we leven. Alles wat we doen vloeit voort uit ons hart. We kunnen anderen alleen maar in de aanwezigheid van God brengen als we daar zelf zijn. Onze gebeden zijn krachtig en effectief vanuit het verlangen Gods koninkrijk op aarde te zien komen. Vanuit de autoriteit die ons gegeven is zetten we door geloof en gebed in beweging wat anders onmogelijk is.

  • Wat zet jij deze week door geloof en gebed in beweging?