Voorbereiding (2) op 3 dagen Bidden & Vasten

VAN VISIE NAAR WERKELIJKHEID; 3 DAGEN VAN BIDDEN EN VASTEN

Voorbereiding (2), di. 17 sept.

Inleiding
De komende 3 dagen zullen we, ieder op onze eigen manier, bidden en vasten voor de realisatie van de afgelopen zondag gepresenteerde visie voor het komende jaar.
Dit doen we omdat we weten (en hebben ervaren) dat we Gods stem beter kunnen verstaan wanneer we gericht (extra) tijd vrijmaken.
Een periode van gefocust bidden en vasten is een middel en geen doel op zich.

Toelichting: Het gaat om intimiteit en relatie met onze hemelse Vader en niet om religie. Als wij ons hart biddend openen voor de Vader en ons vervolgens verbinden aan wat Hij voor ons op Zijn hart heeft, dan wordt het een onderdeel van onszelf. Vervolgens kunnen we daar dan “handen en voeten” aan gaan geven. We zien hierbij het zoeken van het hart van de Vader niet als verplichting, maar als een door Hem gegeven mogelijkheid om vanuit relatie met Hem het gesprek aan te gaan en antwoorden te ontvangen op onze vragen.

De centrale vraag
Deze 3 dagen staat de beantwoording van de volgende vraag centraal:
“Vader, hoe wilt u ieder van ons persoonlijk en ons als gemeente in het komende jaar gebruiken en laten bijdragen aan het werkelijkheid worden van Uw plan voor onze gemeente in deze wereld?”

Toelichting: Het gaat nu specifiek om onze bijdrage aan het “hoe” voor de verwerkelijking van de 5 strategische doelen van de visie 2019/2020 en de daaruit voortvloeiende inzet van onze tijd, talenten en middelen.

Uiteraard blijft ons gebed ook na deze 3 daagse periode heel belangrijk voor het onderhouden van een intieme relatie met onze hemelse Vader en het van Hem ontvangen van aanvullende inzichten en antwoorden rond de strategische doelen.

Het gebed dat Jezus zijn discipelen leerde
We zullen de komende 3 dagen de tekst van het “Onze Vader” volgen.

woensdag, “Empower” (bekrachtig ons)
Daarbij doorlopen we een proces waarin wij eerst ons geloof, vertrouwen en onze verwachtingen naar onze Vader uitspreken rond het strategische doel “Gods Aanwezigheid” .

donderdag,”Release” (zend ons)
Vervolgens vragen we Hem tot ons te spreken m.b.t. onze vragen rond de strategische doelen “Discipelschap” en “Communicatie”, waarbij we de bereidheid uitspreken ons gedrag waar nodig aan te passen.

vrijdag, “Build” (bouw door ons Uw koninkrijk)
We sluiten af  met de strategische doelen “Financiën” en “Multifunctioneel Gebouw” onder het uitspreken van de zekerheid dat Vader zal doen wat Hij ons belooft. 

In die zekerheid kunnen wij Hem dan ook vrijdagavond samen aanbidden in Riverland, Nijmegen.