Voorbereiding (1) op 3 Dagen Bidden & Vasten

VAN VISIE NAAR WERKELIJKHEID

3 DAGEN BIDDEN EN VASTEN
voorbereiding (1) ma. 16 sept.

Waarom deze 3 dagen van bidden en vasten?

Deze dagen zijn bedoeld om ons als gemeente de visie voor 2019/2020 toe te eigenen en om ieder persoonlijk (beter) zicht te laten krijgen op zijn/haar bijdrage aan de realisatie ervan. Die bijdrage is een mix van:
– het vrijmaken van tijd;
– het inzetten van gaven en talenten; en
– het beschikbaar stellen van middelen (waaronder financiën).

Aanleiding voor onze visie

 1. Profetie: onze Vader heeft over een langere periode en op verschillende manieren profetisch tot ons gesproken over de rol die op Zijn hart ligt voor onze gemeente. 
  Wij zijn ervan overtuigd dat Hij (nu) van ons vraagt om, samen als gemeente (en als afzonderlijke leden), zichtbaar te zijn in  – en een positieve invloed te hebben op – onze omgeving en daarbuiten. Dit doel willen we stap voor stap proberen te realiseren. 
 2. De “grote” opdracht van Koning Jezus
  Jezus verlangt ernaar dat wij van al het goede dat wij van Hem ontvangen, delen met anderen, dat wij de beweging maken “van binnen naar buiten” en “de hemel op aarde brengen” door Gods Koninkrijk te bouwen.
  Dat Koninkrijk is gebaseerd op:
  – Zijn recht: het “grote” gebod van onvoorwaardelijke liefde, Joh. 13: 34-35;   
  – Zijn gerechtigheid: vergeving in plaats van straf, Ef. 1: 7.

Het doel van onze visie voor 2019/2020

De door het leiderschap op 15 september gepresenteerde visie heeft tot doel om aan de hand van een vijftal strategische doelen aan te geven waar in de gemeente het komende jaar (sept 2019-sept 2020) prioriteit aan wordt gegeven, om de geprofeteerde beweging “van binnen naar buiten” (verder) te gaan verwerkelijken.

Deze 5 doelen (prioriteitsgebieden) zijn:
–  Gods Aanwezigheid
–  Discipelschap
–  Communicatie
–  Financiën
–  Multifunctioneel Gebouw (plan)

Hiermee is de “wat en waarom” vraag op hoofdlijnen beantwoord.

Over het hoe?  – de verdere aanpak en uitwerking – van de visie voor het komende jaar bestaat op dit moment nog geen grote duidelijkheid, vooral als het gaat om ieders persoonlijke bijdrage. 

Bij onduidelijkheid, – vraag het aan God

De bijbel laat ons zien dat in situaties waar onduidelijkheid, onzekerheid en gebrek aan heldere richting aan de orde zijn, een periode van gefocust bidden en vasten kan leiden tot wat we nodig hebben voor die specifieke situatie. Bijvoorbeeld: doorbraak, bescherming, richting, voorziening, genezing, hulp, kracht, verfrissing, herstel, vreugde en overwinning  (Jes. 58.)

Duidelijkheid, zekerheid en heldere richting……

Dit is precies waar we naar verlangen: duidelijkheid, zekerheid en heldere richting over onze gemeenschappelijke en individuele bijdrage aan de verwerkelijking van Gods visie voor onze gemeente in het komende jaar.
Daar strekken we ons naar uit tijdens deze 3-daagse periode van bidden en vasten.

Uitnodiging om mee te doen….

Wij nodigen je uit om deel te nemen op een manier die bij jou en bij deze situatie past.
We vragen je de persoonlijke keuze te maken om dit met overgave, grote verwachting en doorzettingsvermogen te doen. Dit in de zekerheid dat we uit Zijn wijsheid mogen putten, mogen vertrouwen op Zijn bovennatuurlijke kracht en in Zijn liefde rust mogen vinden.

Extra (gefocuste) tijd doorbrengen met Vader, hoe doe je dat?
Om (extra) tijd met de Vader vrij te maken, om gericht het gesprek met Hem aan te gaan, kun je “vasten” (d.w.z. je onthouden) van activiteiten waaraan je gewend bent tijd te besteden. Vasten geeft je dan die ruimte.
Dit kan bijv. de vorm aannemen van het overslaan van maaltijden, minder tijd op je mobieltje, het niet kijken naar je favoriete tv. programma, een keertje niet naar de sportschool, enz.
Ook de keuze van een passend moment op de dag en het vinden van een rustige plek kunnen bijdragen aan je focus. Geen afleiding vergemakkelijkt immers het verstaan van de stem van God
 

We willen je graag helpen om gericht te bidden…
Om die reden zullen we je dagelijks (de avond voor wo.18, do 19 en vr. 20 sept) een tekst, een onderwerp en een aanbiddingslied toesturen.

Afsluitende worshipavond op vr. 20 sept in Riverland, Nijmegen
We willen de 3-daagse periode van bidden en vasten graag samen afsluiten met een worship/profetische avond.

Namens het Berea Leidersteam,

Arie Dondorp