Update Leidersteam- augustus 2018

Als leidersteam hebben we de afgelopen periode een dynamische tijd achter de rug en is er veel nagedacht over de toekomst van de gemeente, nadat we 15 jaar gebouwd hebben! We hebben o.a. een teamdag en gesprekken gehad met Michiel Santman, coach en trainer van Anders Denken. Ook Gerard Keurentjes, Piet van Walsem en John Keating zijn als adviseurs in dit proces betrokken geweest. We zien dat Berea uit de pioniersfase is en een volwassen gemeente wordt. Onze focus voor dit jaar ligt op het verder vormgeven en neerleggen van onze missie en visie en de waarden vanwaaruit we gemeente willen zijn. Daarnaast willen we meer naar buiten treden en invloed uitoefenen in de stad.

Voortvloeiende uit bovenstaande ontwikkelingen hebben er een aantal veranderingen in ons team plaatsgevonden.
Theo de keuze heeft gemaakt om zijn voorgangerschap neer te leggen. Jaco zal officieel vanaf 1 oktober de verantwoordelijkheid van Theo overnemen en samen met Petra het nieuwe voorgangersteam vormen, waarin Petra eindverantwoordelijk blijft. Op 2 september, tijdens de viering van ons 15 jarig bestaan zal Theo zijn keuze verder toelichten. Omdat dit een grote mijlpaal is, zien we dit een als een mooi moment voor Theo om ‘afscheid’ te nemen en voor Jaco om het voorgangerschap over te nemen.
Daarnaast heeft Ruben Allen (Missions) na ruim vijf jaar zich te hebben ingezet binnen het leidersteam, aangegeven dat hij graag tijd wil hebben voor nieuwe uitdagingen. neergelegd. We zijn enorm dankbaar voor de periode dat Ruben ons team versterkt heeft.

We verlangen ernaar dat Berea zich als familie kenmerkt door verbinding met God en met elkaar. In ons groeiproces als gemeente die volwassen wordt, is afgelopen jaar op verschillende vlakken geïnvesteerd in communicatie en is Berea Café van start gegaan. In dezelfde lijn willen we op termijn een pilot draaien onder de naam BereaInteract. Oftewel een viertal interactieve diensten waarin ‘samen groeien vanuit verbinding met elkaar en met God’ de basis zal vormen. Meer hierover in de Berea Info van volgende week!

Verder zullen er in het komende jaar in ieder geval twee conferenties gehouden worden, waar we je binnenkort over zullen informeren. De komende maanden zullen we regelmatig een update schrijven zodat we jou zo veel als mogelijk mee kunnen nemen in wat we doen en in de keuzes die we dit jaar gaan maken! In ieder geval wordt er op korte termijn opnieuw een enquête uitgestuurd rondom communicatie. We hopen dat je gebruik zult maken van deze mogelijkheid want we hebben jou feedback nodig. Heb je vragen of opmerkingen, blijf er niet mee lopen; we staan altijd open voor een gesprek!

Namens het leidersteam,
Petra en Jaco