Thema’s voor de maand november

In november gaan we aan de slag met onze laatste twee waarden:

  • We zijn herkenbaar door onvoorwaardelijke liefde en eer.
  • We zijn herkenbaar door verbondenheid.

We hebben elkaar lief zoals God ons liefheeft en eren elkaar omdat God ons eerst eert. Daarmee zetten we leven vrij! Samen met andere gelovigen vormen we het wereldwijde lichaam van Christus, we staan niet alleen, maar we hebben een eigen kleur.

Na deze serie over de waarden van Berea, volgt een aantal weken van losse thema’s.