Thema mei – jun: Visie, missie, waarden en DNA

De komende periode (vanaf 7 mei t/m 25 juni) staat in het kader van visie, missie, onze waarden en ons DNA. Als gemeente willen we een stuk verdieping zoeken m.b.t. deze onderwerpen.

Op 25 juni sluiten we deze serie af met een interactieve dienst en een gezamenlijke lunch.