Prophetic Development

Het team Profetic Development is op een geweldige manier in ontwikkeling. Op zondag 11 september hebben we een krachtig moment van gebed gehad voor Piet en Hillie; zij zullen aan de slag gaan met woorden van geloof, kennis en bemoediging om dit tijdens de zondagochtend meer en meer vorm te geven. Daarnaast zien we dans en kunst ook als belangrijke instrumenten waardoor we hetgeen wat op Gods hart is, zichtbaar kunnen maken. In het voorjaar is er een dansteam gestart onder leiding van Hortence Nekrui en wordt er regelmatig gedanst én geschilderd tijdens de zondagochtenden, dit laatste is nog in ontwikkeling. In de toekomst willen we Prophetic Development verder uit te breiden met trainingen en andere teams. Marjan Spijkman is eindverantwoordelijk voor Prophetic Development in zijn geheel.