Profetisch Woord van de Week

MOVE IN AUTHORITY !

Toelichting: Deze week staat in het teken van de activiteiten van Move in Hatert (Move@Hatert).

Het woord is echter niet alleen voor de deelnemers aan Move, maar ook in bredere zin gericht tot de gemeente. Immers we hebben impact in de wereld om ons heen in de mate dat we geloven in-, vertrouwen op- en handelen naar- de realiteit dat wij op een bovennatuurlijke manier de natuurlijke werkelijkheid van elke dag kunnen veranderen naar Gods bedoeling; de hemel op aarde!

Dit kunnen wij, als een nieuwe schepping,  door vol geloof en vertrouwen samen te werken met Jezus die in ons woont en door de kracht van de Heilige Geest, onze Helper.