Profetie van de Week

Tijdens de voorbede op Paaszondag zag iemand het beeld van een groot brood.

Iedereen nam van het brood en at, maar het was er vooral ook om aan anderen uit te delen. Dat brood is Jezus. Dat brood is als manna; genoeg voor onze dagelijks leven.

En op zondag mogen we ons voeden, gevoed worden en anderen voeden met wat de dag ervoor al is verzameld, net als Israel op de sabbat onderweg naar het beloofde land.

We vierden deze Paaszondag het Avondmaal en aten het gebroken brood, symbool voor het lichaam van Jezus. Hij gaf Zijn leven om ons, als een nieuwe schepping in Hem, eeuwig leven te geven en dat aan anderen door te geven (Jezus,  brood om uit te delen).

Dat is wat wij in Nijmegen en ver daarbuiten mogen doen:
Brood uitdelen, Jezus brood van herscheppend, eeuwig leven (vgl. Mariken brood).

Immers: sta op en schitter, jouw Licht is gekomen, over jou schijnt de glorie van de Heer.
Hij is echt opgestaan en daardoor is voor ons alles mogelijk!