Profetie van de Week

Piet Hoogeveen deelde een recent beeld uit de voorbede waarbij hij een groot nest zag.

Het nest lag open en bloot op een grote stapel van allerlei soorten natuur- en bakstenen. Van buiten zag het nest er heel gewoon uit, maar toen hij er binnenin keek zag hij dat het buitengewoon was, omdat het heel mooi bekleed was.

Zijn indruk was dat de veelsoortige verzameling stenen, mensen waren die God aan de gemeente ging toevoegen. En dat wij als Berea familie dat warme nest mochten zijn voor degenen die binnen en die buiten zijn.

Hij riep ons op om ons (steeds meer) te gedragen naar dat beeld en een warm nest te zijn voor alle mensen. ” Wees lief en heb lief”; Laat het motief, het doel en de inhoud van je handelen liefde zijn, meer hoef je niet te doen.