Profetie van de Week

(Piet van Walsem)
Ik zie een gemeente zonder muren, allerlei bedieningen die in het land bezig zijn.
Bedieningen die gaan tot in de haarvaten van de maatschappij. Daar zal de invloed zijn.
Want de liefde van de Vader die jij draagt is Zijn geschenk (om door te geven) aan de wereld.