Profetie van de Week

De profetie van deze week vloeit voort uit de twee getuigenissen van zondag.
De getuigenissen lieten heel concreet zien dat onze hemelse Vader een God is van wonderen en dat Hij voorziet:

– Hij verandert door ons gebed en proclamatie negatieve situaties in positieve.
– Hij is de genezer en hersteller van het gebroken hart en de emoties als wij Hem daar biddend om vragen.

Het profetische woord:
Voor iedereen die een vergelijkbare situatie ervaart als waarvan zondag werd getuigd, is door geloof eenzelfde verandering onder handbereik.
We hoeven er onze Vader alleen maar biddend om te vragen en wat Hij ons dan geeft onder Zijn leiding tot groei en bloei te brengen.