Profetie van de Week

In de dienst had Nina (uit Rusland) profetische beelden had voor Nederland en voor onze gemeente. Ze legde uit dat Nederland in het verleden schepen en mensen over de hele wereld had gezonden om Gods evangelie, Gods naam en Zijn glorie bekend te maken. Dat nu de tijd was dat deze schepen “overladen” (met meer dan we hebben uitgedeeld), terugkeerden naar Nederland.

Zij bad dat onze harten bereid zijn om de (enorme) rijkdom van God glorie te ontvangen. Ze dankte God voor Zijn vaderhart, Zijn woord en Zijn waarheid, voor de waarheid (over wie Hij is) die ons vrij maakt.

Zij bad dat God volkomen bezit zou nemen van (in het bijzonder) alle mensen die al langere tijd geleden ja tegen Hem hebben gezegd. Dat zij (en wij) vanaf vandaag zullen overstromen van vreugde omdat we overvloeien van liefde voor onze geweldige Gever (van die liefde).

Ze dankte God voor het beeld van een golf die naar ons toe rolt om ons te bedekken en te omarmen een golf die heen een weer gaat. Ze bad dat deze golf van de blijde boodschap van Jezus over de liefhebbende Vader ons volkomen zou overweldigen, bij ons blijven en nooit van ons geroofd worden.