Preek van de Week

Mark Wolff sprak over: “Een nieuwe wet”
Hij plaatste de situatie van het leven onder de wet onder het Oude Verbond tegenover het leven onder de wet van het Nieuwe Verbond.

Hij gebruikt voor het leven onder het Oude verbond het beeld van de wet(matigheid) van de zwaartekracht:die je altijd naar beneden drukt
Voor het leven onder het Nieuwe Verbond gebruikt hij het beeld van de wet(matigheid) van de warme lucht: die altijd opstijgt.

Mark liet aan de hand van Romeinen 7 zien hoe dat voor Paulus ging toen hij nog een Joodse wetgeleerde was. Hij werd heen en weer geslingerd tussen het goede waar hij zich naar uitstrekte en de zonde waarin hij telkens weer verviel, “wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood (wet)”. Dit had te maken met zijn “oude natuur” onder de wet van het Oude Verbond die neerdrukt.

Aan de hand van Romeinen 8 liet Mark de verandering zien die Paulus onderging toen hij tot geloof in Jezus kwam. Hij ging van een leven onder de wet van het Oude Verbond (dood) over naar een leven onder de wet van het Nieuwe Verbond (leven). Hij werd een nieuwe schepping en kreeg een “nieuwe natuur”. Deze wet van de Geest, van het leven trekt je omhoog, doet je opstijgen. Paulus werd vanuit een positie van slavernij gepromoveerd naar een positie van geliefde zoon van de hemelse Vader.

Hij legde uit dat wij, als volgelingen van Jezus, net als Paulus  leven onder de nieuwe wet van de Geest, de wet van het leven. Ook wij  hebben de positie van zonen en dochters van onze hemelse Vader en de nieuwe wet is niet uitwendig, maar in ons hart geschreven (Jeremia 31).

Ons probleem is vaak dat we ons niet gedragen naar de positie van zonen en dochters die God ons heeft gegeven en leven met gevoelens van schuld en schaamte, onder de last van zonden. Onze zonden zijn echter vergeven, in Christus is er geen veroordeling maar vergeving.

Als wij zondigen mogen we die zonden opruimen. De houding van Jezus is daarbij “Ik hou van je, Ik wil je graag helpen om je verder te brengen naar Mijn bestemming voor jou”. Zo laat Hij het hart van de Vader aan ons zien.

Mark sloot af met een oproep om voor gebed te komen als we nog worstelen met de leugen van de voorwaardelijke liefde van God, zodat de waarheid van Gods onvoorwaardelijke liefde over ons kon worden uitgebeden.