Preek van de Week

Petra van de Weetering sloot aan bij de preek over Jezus van de week ervoor  die concludeerde: “er is voor ons een wereld te winnen.”
Ze spitste dit toe op onze rol als gemeente in Nijmegen.
Wat verwacht God van ons als gemeente en wat heeft Hij daarover tegen ons gezegd?

De aanleiding was het feit dat er in september 2 nieuwe gemeenten in Nijmegen zullen gaan starten (Hanze-Kerk en C3). Zij herinnerde zich het woord van Aart de Goede (Schuilplaats, Ede): “In het Koninkrijk van God hebben we geen concurrenten”.
Ze zei de cultuur van eer staat centraal; we mogen, als leden van het lichaam van Christus, ambassadeurs van het Koninkrijk zijn. Ieder op onze eigen plaats en met een specifieke focus.

Ze las vervolgens de profetische woorden van Brian Connolly en Piet van Walsem voor onze gemeente en Nijmegen voor  (2017) Beide woorden hebben een sterke focus op “van binnen naar buiten,” waarbij als specifieke focus aanbidding (Brian) en Kingdom business (Piet) worden genoemd. Niet alleen gemeente zijn, maar ook door onze bewegingen impact in de samenleving hebben. We mogen daarbij (vanwege deze profetieën) verwachten dat dit zal resulteren in extreme getuigenissen en dat bijv. jarenlange counseling van mensen nu ineens leidt tot complete emotionele genezing.

Naast het woord focus (de profetische woorden) werd Petra ook bepaald bij Jesaja 43: 18-23 met als kern: “klamp u niet vast aan het verleden, zie Ik ga iets nieuws maken. Ze zei: God roept ons om in geloof een sprong te maken naar iets wat je nu nog helemaal niet ziet. Haar vraag: Verwachten we, vragen we aan God om iets nieuws te doen als de “Ik Ben” (JAHWEH) iets tegen ons zegt. Geven we God de ruimte om iets nieuws te doen?

Ze herinnerde zich een bord in Nijmegen waarop stond: “geef de rivier de ruimte” en het eerste gebouw waar we als Berea in samenkwamen heette  “de Meander”, (een rivier die vrij baan heeft). Ook was er een profetisch woord dat “waar de rivier (van de Heilige Geest) de vrije loop krijgt, de natuur prachtig is.”

Ze riep ons op om te denken volgens de cultuur van het koninkrijk, om onszelf om te vormen tot cultuurveranderaars. Mensen te zien zoals de Vader ze ziet. Woorden van liefde en respect, van hoop en verwachting te spreken in de kracht van de Heilige Geest (de rivier). “Geloof in de God die meer kan doen dan wij bidden en bedenken. Hij staat ons terzijde!”