Preek van de Week

Jaco Smit sprak over: Hoe kijk je met andere,  nieuwe ogen naar moeilijke situaties vanwege het Nieuwe Verbond?

Hij deelde de indruk dat er momenteel veel verdriet, pijn en moeite is in de gemeente en dat hij dat ook zelf in de afgelopen maanden rond zijn VoP project ter bestrijding van ondervoeding bij kinderen ervaart.
Wetende dat God goed is en de ellende niet veroorzaakt, is de vraag:
Welke houding aan te nemen in dit soort situaties van dood in ons leven?

Zijn conclusie: onder het Nieuwe verbond is er een prachtig spanningsveld van levengevende dood in Christus.

In zijn uitleg combineerde hij het beeld van het zaad dat in goede grond valt, maar eerst moet sterven om rijke vrucht te kunnen dragen, met de kenmerken van compost.

Hij wees erop dat de voor het zaad benodigde groeistoffen in de toplaag van de grond bestaan uit afgestorven (dood) organisch materiaal dat langzamerhand is veranderd in compost.

Datzelfde composteringsproces van dode situaties in ons leven kunnen wij ook doorlopen en tot een uitstekende voedingsbodem maken voor het zaad dat Jezus, die in ons woont, in ons heeft geplant.

Vraag is dan wel met welke ogen kijken wij naar “dode” situaties, met ogen van leven of met ogen van dood? We weten immers dat doorbraken in moeilijke omstandigheden leiden tot krachtige getuigenissen waardoor ook anderen worden opgebouwd.

Enkele suggesties om met andere ogen naar moeilijke, “dode” situaties in ons leven te kijken;

– kijk niet naar de verwoesting, maar beschouw het als compost in wording;
– niet alles wat dood is is al compost, er is een verwerkingsproces nodig;
– buiten het juiste seizoen geen groei of vrucht, wees bereid geduldig te “wachten” op de Heer;
– ontwikkel een diepe intieme relatie met Jezus die in je woont;
– activeer de zaadjes die God in je hart heeft gelegd zodat ze kunnen groeien.

God verwacht van ons geen perfectie, maar heiliging!

Click op de hyperlink om de hele preek te beluisteren: