Preek van de Week

Brian Connolly (Praise Community Church, https://www.praiseyork.com/about ) sprak Pinksterzondag online  over het verlangen naar een grotere demonstratie van de kracht van Heilige Geest in de wereld om ons heen.

Naar aanleiding van de situatie rond het corona virus had God In de afgelopen maanden bij hem de overtuiging doen groeien dat bij het “nieuwe normaal”  een veel grotere demonstratie past van wie God is (als de wereld niet terug gaat naar het oude normaal, dan kunnen wij dat al helemaal niet). Dat de blijde boodschap van Jezus telkens vergezeld zal worden door activiteiten in kracht van Heilige Geest (genezing, bevrijding, woorden van kennis etc.). 

Voorwaarde daarvoor is dat we hongerig zijn, zodat er veel ruimte in ons gevuld kan worden door Heilige Geest.
Ons aanhoudend gebed is daarbij de sleutel, net zoals dat in Handelingen 1 het geval was. Juist in deze periode hebben velen van ons de mogelijkheid extra tijd te investeren in het gebed om meer van Heilige Geest (“Hunger for more; Talk less, Pray more”). We zijn dat verplicht aan de behoefte van de wereld die nu is ontstaan (Lord, please don’t let me stay the same).

Brian wees erop dat in Lukas 11 als antwoord van Jezus op de vraag: leer ons bidden Hij niet alleen het “Onze Vader” geeft, maar dat Jezus direct vervolgt met een vergelijking waaruit blijkt dat God op ons aanhoudend en vurig gebed ons zeker (een grotere mate van de kracht van) Heilige Geest zal geven (vs 13).

Brian noemde drie punten die ons helpen om meer, zoals Jezus, voortdurend vol te zijn van de kracht van Heilige Geest en van daar uit te handelen. (If we are not walking into it we should be willing to wait for it)
1. gehoorzaamheid; bid gehoorzamend om meer van de Geest en luister naar Zijn stem;
2. waardering; dit zal leiden tot een grotere waardering voor wat we van God ontvangen, we zullen het serieuzer nemen en er zorgvuldiger mee aan de slag gaan;
3. eenheid; dit gezamenlijke gebed leidt tot grotere eenheid onder de gelovigen een eenheid die zichtbaar zal zijn voor de wereld.

Afsluitend hield Brian ons voor dat waar we om bidden niet zozeer voor onszelf is, maar vooral voor de ander (zie ook de parabel in Lukas 11 waarbij de buurman gevraagd wordt om drie broden als er een onverwachte bezoeker komt). We zijn het immers aan de wereld verplicht om brood voor hen beschikbaar te hebben op moment dat daar om gevraagd wordt.