Preek van de Week

Piet van Walsem sprak vanuit Shelter Haarlem online over: “waardoor ben jij besmet en waarmee besmet jij anderen?” 

Na de afgelopen keer gesproken te hebben over virus en anti-virus (Jezus), sprak Piet deze zondag over de bouw van het Koninkrijk naar aanleiding van verschillende Bijbelse beelden van (de rol van) gist en het beeld van de graankorrel.

Hij legde uit dat in de tijd van Jezus het volk leed onder honger, onderdrukking en pogingen tot beperking van hun geloofsuitoefening. Jezus bracht, juist in die tijd, een klein legertje bij elkaar (12 discipelen) om daarmee uiteindelijk de wereld te veroveren.
Zijn vraag aan ons was:
“Zijn jullie ook dat soort mensen dat de wereld verovert?” Daarvoor is snelle vermenigvuldiging nodig zoals gist dat doet bij brood.

Piet was in de Bijbel twee soorten werkingen van gist tegengekomen. Het gist met een negatieve werking: het onderwijs over de wet van de Farizeers en de Sadduceers dat onder de bevolking leidt tot dood (Mattheus 16) en het leven brengende gist waarmee de groei van het Koninkrijk wordt vergeleken (Mattheus 13).

Om die reden stelde hij zijn vraag: Waardoor ben jij besmet en waarmee besmet je anderen? Anders gezegd; hoe en waarover spreek je in de situatie van het virus.
Wij mogen spreken over Jezus die, om zich te vermenigvuldigen, net als een graankorrel eerst lichamelijk moest sterven. Door Zijn dood (en opstanding) leven wij nu in Hem en leeft Hij in ons en mogen wij Zijn Koninkrijk op aarde verder vermenigvuldigen.

Hij zag daarbij voor ons als kerk drie kenmerken; wij mogen herkenbaar zijn aan:
– ons gebed en het vervolgens gebeuren van wonderen;
– ons spreken over een relatie met Jezus en het leven in Zijn Koninkrijk (i.p.v. over een wet zonder liefde);
– ons zorgen voor mensen in nood.

Bij een dergelijke apostolische beweging van de kerk voorziet God op een bovennatuurlijke manier in oplossingen om te kunnen doen wat Hij van ons vraagt, (Handelingen 4: 36; Barnabas verkoopt zijn land om geld te kunnen schenken). 

Hij zag juist nu voor leiders in de gemeente de gelegenheid om op te staan en “de kerk op z’n best te zijn” door mensen te helpen met wat noodzakelijk is, door te doen wat mogelijk is en door God de ruimte te geven om te doen wat voor ons onmogelijk is.

Piet sloot af met het bemoedigende voorbeeld van zijn ervaringen met Village of Peace in de afgelopen maanden. Hij had gebeden en God had tot hem gesproken en hij was vervolgens als leider opgestaan en had zijn visie van hulp aan de vluchtelingen in Afghanistan bekend gemaakt. Zijn vraag om financiële steun had direct al ruim 90.000 euro opgeleverd en bij het uitdelen daarvan in Afghanistan gebeurden er allerlei bijzondere dingen. Hij wil deze mensen vervolgens ook een hoopvolle toekomst geven en verwacht dat God (ook) zal voorzien in de daarvoor benodigde fondsen en mogelijkheden.

Hij riep ons op om ook zelf op de een of andere manier actief te worden en juist nu Gods Koninkrijk te bouwen of om ons aan te sluiten bij zijn visie en het verschil te maken voor Afghanistan.