Preek van de Week

Petra van de Weetering vervolgde haar serie over de sleutels die we kunnen ontdekken n.a.v. de reis van het volk Israel vanuit Egypte, door de woestijn, naar het beloofde land.
Ze stelde ons daarbij  de vraag: “waar sla jij op weg naar het beloofde land je tent op (hoe ga je om met negatieve ervaringen?).

Zij behandelde de situatie op 3 verschillende locaties onderweg,
Ze wees erop dat het volk al in Egypte wist dat God hen een land dat overvloeit van melk en honing beloofd had (Exodus 3: 8).

locatie 1: de oase Mara waar het water bitter en niet drinkbaar bleek, terwijl het volk grote dorst had. (Exodus 15) Het volk begon zich daarover direct bij hun leider Mozes te beklagen.

Petra noemde dit de plaats van teleurstelling en dat ook wij soms op zo’n plaats met bitter water terecht kunnen komen, bijvoorbeeld in deze corona tijd. Op zo’n plek moet je niet lang blijven want dan kan teleurstelling overgaan in frustratie en vervolgens in bitterheid en dat is niet goed voor ons. 

Mozes schreeuwde het bij Mara uit naar God om hulp en dat is precies wat wij in zo’n situatie in alle eerlijkheid ook mogen doen.
Mozes moest een stuk hout in het water gooien en toen werd het water drinkbaar. Petra legde uit dat het hout symbool stond voor het kruis van Jezus en de genade van God. Waar het kruis komt veranderen wij, worden we andere mensen. 

God hield het volk vervolgens Zijn wetten en regels voor en zei als je die gehoorzaamt dan zal Ik jullie Genezer zijn. Onder het Nieuwe Verbond houd God ieder mens de liefde van Jezus voor, drink uit Zijn bron van leven.

In Zijn genade brengt God het volk Israel vervolgens van Mara de plaats van teleurstelling naar een plaats van overvloed (12 bronnen, 70 dadelpalmen, Exodus 15: 27). Ook wij kunnen ervoor kiezen de plek van teleurstelling achter ons te laten vanwege de genade en de beloften van God voor ons leven en te ontvangen van de overvloed die God voor ons heeft.

Locatie 2: aan de voet van de berg Sinai; de plaats van ontdekking en openbaring (Exodus 19)
Onderweg, tijdens de reis door de woestijn komt het volk aan bij de plaats waar God zich in Zijn heerlijkheid, kracht en majesteit openbaart. Het volk komt in Gods tegenwoordigheid.
Tijdens onze reis in deze corona tijd mogen wij ook in Zijn tegenwoordigheid komen en onze persoonlijke relatie met God verdiepen. Hij wil daarbij onze zintuigen aanraken zodat wij Hem horen spreken. De vrucht van een dergelijke intieme relatie is ontzag en aanbidding. 

Locatie 3 de oase Kadesh-barnea, de plaats om te kiezen (Deut. 1: 19-34).
Het volk was nu vlak bij het beloofde land aangekomen en i.p.v. te vertrouwen op Gods beloften willen ze het zekere voor het onzekere nemen en eerst spionnen uitsturen.
Ook wij zijn daartoe geneigd. God nodigt ons uit om een verdiepingsslag te maken en te gaan naar plaatsen waar we nog niet eerder geweest zijn.

De vraag is: houden we in, maken we pas op de plaats (teleurstelling) of gaan we in geloof verder, Gods openbaring volgend.

Petra riep ons op om Gods tegenwoordigheid te zoeken, ons te laten vullen door de Heilige Geest en het besluit te nemen om verder met God op pad te gaan, het beloofde land in. Hij gaat met  ons mee! Hierin mogen we elkaar ook bemoedigen en zegenen

Klik op deze hyperlink voor de video opname van de preek (begint op ca. 35 minuten in de opname):
http://bereanijmegen.nl/media/live/