Preek van de Week

Jaco Smit sprak zondag over gevoelig zijn voor Gods tegenwoordigheid in een tijd van verandering.
Hij legde uit dat wij (opnieuw) geboren zijn om Gods stem te kunnen verstaan. Maar dat wij de keuze moeten maken om die capaciteit te ontwikkelen door ons te voeden met Zijn waarheden. Zo creëren wij een referentiekader, een gevoeligheid,  om het op te pikken wanneer Hij tot ons spreekt.

Jaco gebruikte Johannes 12: 27-30 als voorbeeld.
Bij de intocht van Jezus als Koning in Jeruzalem (“Palmzondag”) richt Jezus zich tot Zijn Vader en Die geeft een hoorbaar antwoord. Sommigen hoorden alleen maar de donder (onweer), anderen zeiden dat een engel tot Jezus sprak, maar Jezus zei dat God tot hen sprak.

Sommigen dachten dus slechts een natuurlijk verschijnsel te horen (donder), anderen dachten een bovennatuurlijke stem te horen (van een engel), maar alleen Jezus begreep dat dit spreken van God bestemd was voor de aanwezige menigte.

Ook wij kunnen ons helemaal niet bewust zijn dat God überhaupt spreekt, of denken dat wat God zegt niet voor ons is bestemd, maar voor een ander. Het is daarom heel belangrijk om voldoende gevoelig te zijn voor Gods stem. Dit vooral ook omdat het referentiekader in deze wereld gericht is op het natuurlijke (het Westerse denken, wat niet wetenschappelijk bewezen kan worden, bestaat niet) of juist op het bovennatuurlijke (Afrika, alles is bovennatuurlijk). Het is zo niet altijd eenvoudig voor ons om Gods stem goed te verstaan.

In Johannes 10:27 staat echter dat de schapen de stem van de herder verstaan.
Jaco legde uit dat het daarvoor belangrijk is dat:
1. je je “traint”; door, net als Jezus dat deed, veel tijd met de Vader door te brengen word je beter;
2.  je de gevoeligheid in het verstaan van Gods stem bij anderen eert (door hen daarin serieus te nemen); Dat is vaak niet eenvoudig voor ons (vgl. Marcus 16: 14), maar wel een belangrijke bron van Gods waarheid voor je is. Hij gebruikte hierbij een persoonlijk voorbeeld (de ring) en een voorbeeld van Bill Johnson (de pointer dog)

Hij daagde ons uit om de komende week werk te maken van het beter verstaan van Gods stem.

Hij had daarvoor 3 tips:
1. vraag God om vergeving als je (a) Zijn stem wegredeneert, (b) denk dat wat je hoort voor een ander bedoeld is, of (c) als je de ander niet eert in zijn/haar verstaan van Gods stem;
2. vier met anderen het avondmaal als profetische actie van je verbondenheid met God;
3. besluit om een openbaring van God te verwachten (op welke manier die dan ook tot je mag komen) en open daarvoor biddend je hart en je handen.

Klik op deze hyperlink voor de video opname van de preek (begint op ca. 30 minuten in de opname):
http://bereanijmegen.nl/media/live/