Preek van de Week

Willem de Vink sprak zondag online over ons hemels perspectief.
Vader God heeft een visie voor ons leven die doorgaat tot in eeuwigheid.
Willem besprak dit aspect van onze hoopvolle toekomst aan de hand van een vijftal kenmerken van de hemel.

1. In de hemel zal ieder schepsel Jezus aanbidden (Openbaring 5: 11-13);

2. In de hemel zullen we nog beter begrijpen wat Jezus voor ons heeft gedaan (Openbaring 5: 6);

3. In de hemel zien wij Jezus al het verheerlijkt lichaam dragen dat wij bij Zijn wederkomst zullen ontvangen ( 1 Korinthiers 15: 49-55);

4. In de situatie van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen de gelovigen als koningen heersen (Openbaring 22: 5);

5. Ons leven op aarde is een voorbereiding op straks in de hemel. De manier waarop je nu het Koninkrijk bouwt bepaalt de glans van wie je dan zult zijn, de kroon die je dan zult dragen (1 Korinthiers 3: 14-15).

Willem hield ons afsluitend ons hemels perspectief voor met een citaat uit Daniel 12: 3:
“De wijze mensen zullen stralen als de sterren aan de hemel. Zij die andere mensen hebben geleerd hoe ze God moeten dienen, zullen schitteren als de sterren, voor altijd en eeuwig.”

Daarvoor mogen wij nu de basis leggen door dienstbaar het voorbeeld van Jezus te volgen en Zijn opdracht uit te voeren.

Hij wees ons op de mogelijkheid om over de hemel een gratis boek te bestellen:
“Hemels. Mijn reis van 9 dagen voorbij de dood”, geschreven door Mariette Davis.
The Grace Factory
https://thegracefactoryshop.com