Preek van de Week

Petra van de Weetering keek zondag in onze huidige situatie van verandering naar de lessen van de uittocht van het volk Israel uit Egypte voor de gemeente (Exodus 12-14).

Ze legde uit dat het in de Bijbel heel vaak gaat over verandering en het belang om daarbij vooruit te kijken in plaats van achteruit.
Ze haalde ook een uitspraak van Paul Manwearing aan: “Change is the Christian job description”.

Ze onderkende 5 in de geschiedenis van de uittocht uit Egypte  vijf sleutels die in onze huidige situatie van verandering relevant zijn. Ook voor ons is er sprake van een “Egypte”, een “uittocht en doortocht” en een aankomst in “beloofd land” (de nieuwe situatie).

(Exodus 12) Al middenin de situatie geeft God instructies;
Sleutel 1: Stem af op God, neem geen afwachtende houding aan.

(Exodus 13: 17 e.v.) De route naar het beloofde land is niet wat verwacht werd, is niet de korte, maar de veiligste weg;  
Sleutel 2: God heeft altijd een (beter) plan.

 (Exodus 13: 26- 15) De wolk en vuurkolom en de doortocht door de Rode Zee;
Sleutel 3: God voorziet altijd in wat nodig is.

(Exodus 12) Het volk moet zich heel specifiek voorbereiden;
Sleutel 4: Er is specifieke voorbereiding nodig, doe dat ook.

(Exodus 14: 15,16) Het volk moet de opdracht krijgen zich in beweging te zetten;
Sleutel 5: Er is een moment waarop je moet gaan bewegen.

Zoals de droom van Jozef over het beloofde land stap voor stap werkelijkheid werd, zo mogen wij onze dromen meenemen zodat ze onderweg werkelijkheid gaan worden. 

(Exodus 12: 38) Opvallend is dat er met het volk ook veel andere mensen meegaan bij de uittocht.
Voor ons betekent dit, dat onze aandacht voor de ander ook nodig is. God geeft niet alleen voor jouzelf, maar ook voor de ander door jouzelf! Wij mogen in dit hele proces  ons afvragen: Hoe kan ik de ander zegenen.

Petra riep ons op om individueel en samen in beweging te komen, Egypte achter ons te laten, de woestijn door te trekken op aanwijzing van de God die altijd voorziet om ons beloofde (nieuwe) land in bezit te kunnen gaan nemen.  God is voor ons een onuitputtelijke bron van leven en voorziening.

Klik op deze hyperlink voor de video opname van de preek (begint op ca. 28 minuten in de opname):
http://bereanijmegen.nl/media/live/