Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak zondag over de vraag: hoe gaan we om met deze (pandemische) situatie.
Het antwoord daarop is het navolgen van Jezus; door als Zijn ecclesia (gemeente-raad) openbaring van Zijn wil bij onze Vader in de hemel te zoeken en die vervolgens op aarde werkelijkheid te laten worden.

Zij citeerde uit een lezing van Tim Eldridge op de European Leaders Advance van eind vorig jaar. Ze constateerde dat wat hij aan ontwikkelingen in de wereld had beschreven voor de komende 10 jaar en de veranderende rol van de kerk daarbij, gezien de huidige pandemie, achteraf gezien duidelijk profetisch waren. Klik voor de slides van Tim Eldridge over: “Where on earth are we (als kerk)?” op de hyperlink:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1642711452536928&type=3

Zij vertelde dat de verwachtingen voor 2020 in de christelijke wereld hoog gespannen waren en er werd gesproken over een Europese Revival, mede vanwege de geplande bijeenkomst van Awakening Europe Ahoy Rotterdam van 30 juli 2020.  Door de pandemie loopt alles anders dan verwacht en we zien bij mensen sterk uiteenlopende reacties van grote angst en hulpeloosheid tot laconieke ontkenning. Om zicht te krijgen op wat God daarbij van ons verwacht behandelde zij Mattheus 16:13-19 (U bent de Messias, de Zoon van de levende God).

Zij legde uit dat Jezus met Zijn discipelen in Caesarea Filippi waarschijnlijk opzettelijk in de omgeving was van de grot in de berg Hermon waaruit een bron van de Jordaan ontspringt zijn discipelen de vraag stelde. Dit was een heilige plaats voor de  Kanaänieten (Baal), er was een tempel van Grieken (Pan) en de Romeinen (Keizer Augustus). Ook dacht men toen dat de grot toegang bood naar het dodenrijk (de onderwereld). Op die plaats (van dood) vonden mensenoffers plaats om de god Pan (van ons paniek) gunstig te stemmen. Op de tempel van keizer Augustus stond dat hij de zoon van god was. 

Juist hier stelde Jezus de vraag: Wie denken jullie dat ik ben? Simon antwoordt: U bent de Messias, de Zoon van levende God. Jezus zegt tegen Simon (Petrus) dat heeft Mijn Vader je geopenbaard. “En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra (rots) zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.”

Jezus, de Zoon van God, de rots en de bron van levend water zegt bij de poorten van het dodenrijk op een plaats waar de dood heerst, Simon, jij bent een heel andere rots (net als Ik) en jij zult in mijn autoriteit leven gaan brengen op plaatsen van de dood. Wat wij als Zijn discipelen en als zijn nodig hebben voor deze specifieke pandemische situatie is, net als Simon Petrus, een openbaring van God om vervolgens op aarde naar Zijn wil “te binden en te ontbinden.” Ook wij mogen stromen van levend water brengen, hoop en vrede en Gods liefde die alle angst verdrijft aan de mensen om ons heen.

Petra citeerde vervolgens uitgebreid uit een bericht op Facebook van Bert de Hoop (voorganger Maastricht) over “evengoed een opwekking” (zie onder). Het mag nu anders lopen dan we hadden verwacht, maar Opwekking begint met een opruiming in ons eigen hart van alles dat daar niet in thuis hoort en met het luisteren naar Gods openbaring. Gebruik deze tijd om het Jezus leven 24/7 te leren leven. Daar lijkt het nu Gods tijd voor, zowel individueel als gemeente breed. Vervolgens zal de Opwekking in Europa er op de een of andere manier ook nog wel gaan komen.

Klik op deze hyperlink voor de video opname van de preek (begint op ca. 30 minuten in de opname):
http://bereanijmegen.nl/media/live/

Facebook van Bert de Hoop (voorganger Maastricht) over “evengoed een opwekking” :
Zou het kunnen zijn dat terwijl wij dachten dat opwekking eruit zou zien als goed gevulde kerken of stadions waarin we “sterke” mannen en vrouwen Gods volgen, dat God voor 2020 iets anders in gedachten had?

Evengoed een opwekking maar dan in onze eigen harten, thuis op de plekken waar de zorgen en muren op ons afkomen, met de mensen die ons echt kennen? Waar we opnieuw leren om dankbaar te zijn voor Zijn genade en goedheid? Waar ons vertrouwen volledig naar Hem toe getrokken wordt ipv wat we zelf kunnen bewerken? Waar we zelf weer de Bijbel gaan lezen om te horen wat God persoonlijk tegen ons wil spreken? Waar aanbidding niet meer gaat over performance maar over wat er uit je hart komt? Waar het niet meer gaat om onze eigen ambities en dromen maar om Jezus’ droom in ons leven? Waar we opnieuw leren wat het werkelijk betekent om een discipel van Jezus te zijn? Waar we opnieuw leren wat het is om ons leven neer te leggen en alles over te geven aan Hem?

De opwekking is niet dat Hij heel veel mensen naar ons toe gaat brengen, maar dat Hij in onze eigen levens aan het snoeien is en met vuur komt om alles weg te nemen wat niet van Hem is en wat Zijn plan in de weg staat. Misschien dat het “grote” of de volle kerken en stadions nog wel gaan komen, maar gebruik deze tijd om Jezus leven 24/7 te leren leven.