Preek van de Week

Jaco Smit sprak op Paaszondag  over de opstandingskracht van Jezus, die ook in ons leeft.

Hij legde uit dat God Zijn opstandingskracht al in het Oude Testament had getoond. Bijvoorbeeld door de profeet Elia in 1 Koningen 17: 17-23 (rond de dood van de zoon van de weduwe van Sarefat) en door de profeet Elisa in 2 Koningen  4: 8-37 (de dood van de zoon van de vrouw uit Sunem).


Opvallend is dat in beide situaties er eerst eerder een wonder had plaatsgevonden (bij de weduwe de dagelijkse vermeerdering van meel en olie en bij de vrouw uit Sunem zwangerschap bij onvruchtbaarheid).

Beiden stonden nu in de kamer met hun dode zoon “natuurlijk gezien” met lege handen, maar toch was er een duidelijk verschil. De weduwe reageerde op de dood van haar zoon met verwijten, maar de vrouw uit Sunem vol geloof.

Jaco legde uit dat we, hoewel we wonderen van God hebben meegemaakt, er toch voor kunnen kiezen om ons door extreme omstandigheden te laten neerdrukken. Maar het tegenovergestelde is ook mogelijk, zeker voor ons nu, want Jezus is opgestaan!

Immers doordat wij ons leven aan Jezus hebben gegeven en met Hem zijn opgestaan, leeft in ons dezelfde Kracht (Heilige Geest) die Jezus op deed staan uit de dood.

In extreme omstandigheden van dood (zoals nu) is de vraag waar richten we ons op; op de leegte die we ervaren of op de volheid van de opstandingskracht van Jezus? Geloof je (alleen maar) in Jezus of net zoals Jezus (vgl. de situatie rond de dood van Lazarus).


 Jezus heeft ons de autoriteit en de bovennatuurlijke kracht gegeven om overvloedig leven uit te spreken over wanhopige situaties. Deze autoriteit en kracht kun je alleen ontwikkelen in een intieme relatie met God, Dan ga je inzien dat je alles hebt wat er nodig is voor de situatie. Dan ga je kijken met/vanuit het perspectief van God.

Jaco daagde ons uit om vanuit Gods perspectief te kijken naar situaties van leegte en dood en onszelf in alle eerlijkheid deze week de vraag te stellen:
1. wat geloof ik over mijn “lege kamer”? 
2. waar sta ik in geloof voor deze week? (deel dit met iemand anders)
3. ga daar vervolgens mee aan de slag en houd vol, ook als het de eerste keer nog niet lukt.

We sloten af door samen het Avondmaal van de dood en opstanding van Jezus en van het Nieuwe Verbond met Zijn Vader te vieren en te ervaren.