Preek van de Week

Peter Thaczyk sprak over Jezus die in ons leeft.

Als we ons realiseren wat het betekent dat Jezus in ons woont en we ons gaan gedragen naar de nieuwe schepping die we “in Christus” zijn, dan zal dat ons leven de autoriteit en de kracht geven om van de ene doorbraak naar de andere te gaan.

Het proces dat we hierbij mogen doorlopen begint met Jezus te danken dat Hij, met Zijn liefde, in ons woont en dat feit te vieren. Vanwege Zijn liefde voor ons in ons, is het mogelijk om onszelf lief te hebben.

Om die reden wordt het ook mogelijk Jezus vanuit ons hart, heel persoonlijk, te aanbidden. Vervolgens kun je ook met andere ogen, (Jezus ogen), gaan kijken naar de mensen om je heen. Dit brengt je de vrijheid en de autoriteit om situaties te veranderen, (hemel op aarde).

Ga vervolgens biddend met Jezus samenwerken en doen wat Hij van je vraagt. Leef de blijde boodschap uit in deze wereld en gebruik daarbij zonodig woorden. Realiseer je daarbij dat je geen zondige natuur meer hebt, maar een nieuwe schepping bent.

Jezus zegent je om ook een zegen te zijn voor anderen. Kijk daarbij met Zijn ogen, niet naar hoe iemand is, maar naar hoe Jezus hem/haar bedoeld heeft. Niet naar wat nog niet goed gaat, maar naar Gods belofte voor die persoon (het goud in hem/haar). Spreek vervolgens te voorschijn wat God in de persoon heeft gelegd.