Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak zondag via livestream woorden van hoop en bemoediging op basis van Mattheus 14:22-34, de storm op het meer

Petra wees ons erop dat de situatie van de discipelen in de storm op het meer van Galilea plaatsvond vlak na het wonder van de vermenigvuldiging van brood en vis. Bij die vermenigvuldiging speelden de discipelen ook  zelf een rol waarbij 5000 mensen te eten kregen. Dat Jezus ook een wonder kon doen als ze zonder Hem in een heftige storm op het meer in een boot zaten en dreigden te vergaan was nog niet tot hen doorgedrongen. 

Jezus loopt, terwijl de discipelen overweldigd worden door angst, midden in de nacht over het water naar hen toe. Hij zegt: blijf kalm, wees niet bang, ik ben het (JHWH, Ik Ben). Hij veroordeelt hun gedrag niet, maar stelt hen gerust.
Dat mag ook onze houding zijn naar andere mensen: hen gerust stellen in plaats van hen met theologische waarheden (Bijbelteksten) om de oren te slaan.

Als Petrus over het water naar Hem toe wil gaan zegt Jezus: kom. En zolang als Petrus zich richt op Jezus in plaats van op de omstandigheden gaat het goed. Als hij zich echter richt op de storm, zinkt hij weg. Als hij om hulp roept grijpt Jezus direct zijn hand en zegt; waarom twijfelde je (ik ben het toch)? Toen ze in de boot stapten ging de storm liggen en aanbaden de discipelen Jezus. Petrus had een ontmoeting gehad, niet met Jezus de rabbi, maar met Jezus de zoon van God. Ook voor ons geldt momenteel dat het begrijpelijk is dat wij bang zijn, maar we hoeven dat niet te zijn want Jezus is bij ons en Hij is de zoon van God.

Jezus roept ons op om uit de boot te stappen en aan de wereld een ander perspectief te laten zien. “Als je je overspoeld voelt door de omstandigheden ga dan naar Jezus. Laat je vullen met Zijn aanwezigheid en Hij geeft je nieuwe (bovennatuurlijke) kracht voor de situatie.” Natuurlijk hebben wij daarvoor ook zelf een aanraking van Jezus nodig en moeten wij gevuld zijn om daarvan uit te delen aan anderen (Hij is de bron van het leven). 

Petra sloot af met ons voor te houden dat wij de storm (de rampen rond het corona virus) niet moeten wegredeneren, maar vanuit de geestelijke realiteit (het hemelse perspectief) mogen omgaan met de natuurlijke werkelijkheid van dit moment. Als wij dreigen te verdrinken pakt Jezus , als wij Hem daar om vragen, onze hand en dat wil Hij ook doen voor ieder ander die Hem te hulp roept. Zo mogen wij, net als Hij, een hand en een voet zijn voor mensen in nood en hen ook wijzen op Jezus, onze helper en redder.
Ze riep ons op om dat ook werkelijk te doen.