Preek van de Week

Piet van Walsem sprak zondag via livestream over de vraag: kijk ik vanuit het perspectief van de hemel naar de situatie rond het corona virus? 

Hij legde uit hoe Jezus door Zijn offer aan het kruis zonde, ziekte en dood heeft overwonnen. Hij zorgde er namelijk voor dat er, voor ieder die in Hem gelooft, een anti stof beschikbaar kwam.  Die levengevende boodschap mogen wij hier uitdragen en handen en voeten geven. 
Wij mogen voor bange mensen een deur openen naar de hemel, waar onze hemelse Vader woont en hier op aarde bouwen aan een koninkrijk met een cultuur van liefde, vrede, vrijheid en rust.

Piet sprak eerst over de gevolgen van de zondeval.
Het probleem was niet zozeer het eten van de verboden vrucht, maar hun houding; het feit dat Adam en Eva op dat moment meer geloof hechtten aan de woorden van satan dan van God. Die verkeerde keuze had grote gevolgen want zonde, ziekte en dood kwamen de wereld binnen. 
Hij legde uit dat door het eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad Adam en Eva wel weg moesten uit de hof van Eden. Als ze namelijk vervolgens zouden eten van de boom van het leven dan zou de situatie van zonde, ziekte en dood eeuwig blijven voortduren. Nu kon Jezus, zoals God al direct had beloofd, de mens alsnog redding brengen.

Piet vergeleek de aanpak van satan, “een wolf in schaapskleren”, met de situatie van het corona virus vandaag. Aan de buitenkant ziet het eruit als een goed voedingsmiddel, maar daarbinnen zit het venijn. Wat ook opvalt is dat het virus feitelijk dood materiaal (een stukje DNA) is, verpakt in eiwit en dat het een levende cel nodig heeft om zich te kunnen vermenigvuldigen en zijn vernietigend werk te kunnen doen. Satan had menselijk leven nodig om zijn kwade werk in deze wereld te kunnen doen. Dat is ook nu nog het geval en zo is de besmetting van de zonde ook nu nog in de wereld werkzaam.

Jezus heeft door Zijn offer aan het kruis zonde, ziekte en dood overwonnen. Hij zorgde er namelijk voor dat er, voor ieder die in Hem gelooft, een anti stof beschikbaar kwam.  Die levengevende boodschap mogen wij hier uitdragen en handen en voeten geven. De vraag is echter met welke ogen kijken wij naar beangstigende situaties in de wereld en in ons leven.

Laten we ons regeren door angst of door het voorbeeld en de stem van onze koning Jezus te volgen?
Kijken wij vanuit een aards of een hemels perspectief naar situaties? 
Wil je het verschil maken en je anders gedragen? Wil je zoals Jezus zijn?  
Hij gebruikte hierbij een voorbeeld uit zijn eigen leven rond de geboorte van zijn oudste zoon David en het voorbeeld van de evangelist John G. Lake die in het begin van de vorige eeuw als evangelist in Z Afrika praktische hulp verleende, mensen genas en tot geloof bracht gedurende een uitbraak van de builenpest.

Piet hield ons vervolgens het voorbeeld van Abraham voor. Hij was een man naar Gods hart. Een man die, in geloof, luisterde naar Gods stem en deed wat God van hem vroeg (zijn huis verlaten en op weg gaan naar een land dat God hem wijzen zou). Onderweg bouwde Abraham altaren voor God en bracht daar offers op. Piet definieerde een altaar als een verbinding / een toegangspoort tussen de hemel en de aarde. 
Hij stelde ons de vraag: willen jullie altaarbouwers zijn? Zijn jullie bereid om te reageren als God spreekt en te doen wat Hij jullie vraagt? 
God zoekt voor Zijn koninkrijk hier op aarde naar bouwers van een cultuur van leven, vrijheid, rust en vrede.

Petra sloot af met de opmerking dat het virus corona heet omdat het de vorm van een kroon heeft en dat het hier, zoals altijd in het rijk van satan, gaat om na-aperij. De werkelijke kroon, een kroon van goddelijke autoriteit, wordt gedragen door Zijn gemeente. Wij mogen, juist nu, de anti-stoffen (Jezus) doorgeven tegen datgene wat de wereld vernietigt.