Preek van de Week

Jaco Smit sprak zondag aan de hand van 1 Korintiërs 2 over de vraag: “Openbaring, hoe wil God ons dat geven?” 
God wil in onze geest op een natuurlijke, bovennatuurlijke manier Zijn gedachten aan ons openbaren. 

Hij legde uit dat onze geest is geschapen om direct met Gods Geest te communiceren. Immers de Geest van God woont in ons (1 Korinthiërs 2:16).

Hij stelde ons de vraag: “wat is jouw startpunt bij het luisteren naar Gods stem?”

We zij namelijk al snel geneigd om een openbaring van Gods gedachten aan ons niet in, maar buiten onszelf te zoeken.  Dus niet in onze geest, maar daarbuiten gebruik makend van onze natuurlijke, menselijke zintuigen. Dat lijkt logisch, maar is het daarom nog niet.

Immers in 1 Korinthiërs 6: 19-20 wordt gezegd dat ons lichaam een tempel (woonplaats) van de Heilige Geest is. Gods Geest leeft in ons en daar mogen we dan ook dankbaar gebruik van maken en als eerste naartoe gaan.

Het is Jaco’s ervaring dat het makkelijker is om Gods stem te verstaan als je ontspannen oplettend bent, dan dat je er krampachtig je best voor doet. Hij haalde een quote van zijn voorganger in Zuid Afrika aan dat God allereerst van geest tot Geest met je wil communiceren, vervolgens door de Bijbel, dan door anderen en ten slotte (zonodig) door je te schudden. Zijn advies was om het daar niet op aan te laten komen.

Hij hield ons voor dat we bij het zoeken naar Gods stem mogelijk niet doorhebben dat God zijn gedachten aan ons openbaart omdat het zo “normaal” in onze gedachten komt dat we niet doorhebben dat Hij het is. Zijn advies was daarom: reageer bewust op wat je bijna onbewust in gedachten krijgt, als het “te goed is om waar te zijn”, of opbouwend, bemoedigend of vertroostend is, dan is het van God.

Afsluitend activeerde hij ons met de volgende vragen/acties:
1.Vraag aan God om je te laten zien wat je startpunt is en kies er voor om in voorkomend geval dit naar binnen te verleggen;
2. Wat zegt God op dit moment tegen je en besluit dat ook te gaan doen;
3. Wat zegt God op dit moment tegen je over je buurman/vrouw en deel dat op een passend moment;
4. Ga de komende week bewuster om met de “onbewuste” momenten, zodat je (verder) groeit in het verstaan van Zijn stem.