Preek van de Week

 Petra van de Weetering vervolgde zondag haar preek over Barnabas en de gemeente in Antiochië  (zie: http://bereanijmegen.nl/preek-van-de-week-70/ ) en sprak over het principe “te kijken met ogen van genade”.

Barnabas werd vanuit de moederkerk in Jeruzalem naar Antiochië gestuurd om te zien wat het betekende dat er daar een gemeente van vooral Grieken (i.p.v. Joden) was ontstaan. Ondanks het feit dat er beslist van alles op die gemeente zou kunnen worden aangemerkt, verheugde Barnabas zich erover dat er daar Grieken tot geloof waren gekomen. En hij moedigde hen aan om verder door te groeien in geloof en goede werken.

Een andere groep die vanuit Jeruzalem naar Antiochië werd gestuurd constateerde vooral theologische problemen. Zij keken met duidelijk andere, (ver)oordelende ogen naar deze gemeente en rapporteerden deze zaken terug.

Van Barnabas is bekend dat hij oorspronkelijk een Leviet was (tempeldienaar), dat hij toen hij tot geloof in Jezus kwam een radicaal offer had gebracht (zijn akker had verkocht, Handelingen 4: 36)) en dat hij een man was “vol van de Heilige Geest”. Hij zorgde er ook voor dat Paulus (die in zijn “Saulus periode” fanatiek christenen had vervolgd) desondanks vrije toegang had tot de apostelen in Jeruzalem.

Petra hield ons voor dat we als gemeente van Barnabas kunnen leren om, vervuld van de Heilige Geest, met liefdevolle i.p.v. veroordelende ogen naar mensen en situaties te kijken, naar het voorbeeld van Jezus.  Mensen moeten zich bij ons veilig kunnen voelen, gewaardeerd, geaccepteerd en een onderdeel van een veelkleurig, elkaar aanvullend en elkaar nodig hebbend geheel. Wij mogen de glorie van Jezus weerspiegelen en daarin delen, ook als we daarin tekort schieten, dat heet genade. Jezus is ons grote voorbeeld van genade.

De kerk is een organische eenheid en geen organisatorische eenheid (bedrijf). De kerk is een soort bovennatuurlijke familie; de bloedband met Jezus verbindt ons en geeft ons eenheid.

Petra sloot af met de constatering dat wij allemaal (positieve) influencers mogen zijn en (zo nodig) de oordeelsbril moeten afzetten en de genadebril opzetten. Wij mogen net als Barnabas het voorbeeld van Jezus volgen en kijken met ogen van genade.

Zij riep ons op om de komende week allemaal met een persoon in onze omgeving, die extra genade van ons nodig heeft, aan de slag te gaan. Ze stelde ons de vraag: “Wiens voeten wil jij wassen, wie wil jij genade laten zien?”