Preek van de Week

Frits Rouvoet sprak over geloofsactie aan de hand van zijn ervaringen met “Bright Fame” in het Red Light District in Amsterdam.

Hij legde uit hoe hij in het gesprek met de prostituees had ervaren dat God in iedere persoon bijzondere gaven en talenten heeft gelegd.

En dat het onze verantwoordelijkheid is om met Hem samen te werken om ongoddelijke situaties teniet te doen en mensen naar het beloofde land (Gods koninkrijk) te leiden (zie Rom. 8:19).

Hij gebruikte de leider van het Detroit Youth Choir bij America Got Talent als voorbeeld van hoe de langjarige visie en inzet van een persoon een wereld van verschil kan maken. 

Klik op de hyperlink voor het videofilmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=TVqly9G2P9A

Hij benadrukte dat wij in onze situatie, net als Anthony White, het verschil kunnen maken.
Immers mensen geloven er vaak zelf niet meer in dat de situatie nog goed kan komen en hebben iemand anders nodig om dat weer te gaan zien (vgl. Mozes en het Joodse volk in slavernij (Exodus 6)).

Frits had ook zelf ervaren dat God hem, ondanks zijn niet bepaald vlekkeloze verleden, toch krachtig kon- en wilde- gebruiken om het onrecht (in de wereld) van de prostitutie teniet te doen en aan de vrouwen hun vrijheid en een hoopvolle toekomst te geven. 

Hij hield ons voor dat God ook ons heeft geroepen om het verschil te maken en om daar telkens opnieuw voor te gaan.
In Jesaja 58 laat God al zien hoe Zijn hart uitgaat naar het verlorene en hoe wij, in de voetsporen van Jezus (zie ook Jesaja 61), hetzelfde mogen doen als Hij.

Het kan allemaal heel eenvoudig beginnen met, zoals in zijn geval, een kopje koffie, een luisterend oor en een hart vol van Gods liefde voor mensen die volkomen vast zitten in hun situatie en geen uitweg meer zien. Ook wij mogen hoop geven en voor wie in slavernij verkeren, de weg vrijmaken naar het beloofde land .

Hij sloot af met de woorden:

“Met een persoon die in de ander gelooft kunnen we, met Gods steun, de wereld veranderen”.
Hij bad vervolgens overvloedig leven over ons uit om daarvan uit te delen aan anderen en ook hen in het beloofde land te brengen.