Preek van de Week

 Daniël van der Garde sprak over het “hoe” mbt de bouw van Gods koninkrijk hier op aarde.

Hij bouwde voort op de preken van de afgelopen 2 weken en de 5 sleutels die daarbij werden benoemd (zie hiervoor het verslag van de afgelopen week; https://bereanijmegen.nl/preek-van-de-week-72/ ).

Hij haalde de tekst aan van Jacobus 2: 20 (geloof zonder geloofsdaden is nutteloos).

Hij onderkende twee soorten geloofsacties mbt de bouw van het Koninkrijk:
(1) actieve missies (waarbij je al het andere voor de duur van je missie “parkeert” en je je helemaal richt op de realisatie van die missie, bijvoorbeeld een zendingsproject).
(2) actief christen zijn (ons “natuurlijk bovennatuurlijke” christelijke leven).

Hij werkte vervolgens dit actief christen zijn verder uit.
Hij benadrukte het belang dat je je ervan bewust bent:
– dat je overal waar je bent en komt kunt bouwen aan Gods Koninkrijk;
– dat de Heilige Geest door jou heen wil werken (en je daarvoor de kracht geeft);
– dat er een actieve bijdrage van jou wordt verwacht (Jacobus 2: 20).

Hij legde uit dat, net als bij een auto, het veel energie kost om in beweging te komen, maar dat als je eenmaal op gang bent het “makkelijker” wordt. Zijn ervaring was dat situaties waarin God actie verwachtte regelmatig “stom” of onlogisch leken, dan wel ongemakkelijk of oncomfortabel aanvoelden. Wees dan echter niet bang en stap daar overheen, want God is erin en erbij. 

Met andere woorden:
– betrek God bij alles wat je doet:
– vertrouw op de (aanwijzingen van) de Heilige Geest;
– doe wat God van je vraagt.

Hij verwees tenslotte naar 2 Korinthiers 3: 18 (over ons weerspiegelen van de luister van God) en concludeerde:

“dat door actief te reageren op de Heilige Geest, je tegelijkertijd groeit in je intimiteit en relatie met God”.

Hij sloot af met de aansporing om niet af te wachten tot je alles precies op een rijtje hebt over wat Gods bedoeling is met jouw leven, maar in vertrouwen aan de slag te gaan.

Zodra je aan de slag bent, wordt onderweg het “hoe” en “waarom” wel verder duidelijk.
Verspil geen kostbare tijd (met stilzitten), open je hart voor de Heilige Geest en als je een commitment maakt, blijf daar dan ook mee bezig zolang als nodig is.

“Om het Koninkrijk te kunnen bouwen is dan het enige wat nodig is de ontmoeting met anderen”