Preek van de Week

Jaco Smit greep zondag terug op de preek van de week ervoor.
Hij sprak toen, aan de hand van het boek Nehemia, over een 3-tal sleutels voor de bouw van Gods Koninkrijk hier op aarde:
(1) bouwen begint met luisteren naar Gods stem,(rechtstreeks en via anderen);
(2) de realisatie van Gods visie voor jou persoonlijk, is jouw verantwoordelijkheid, (Hij steunt je daar volledig bij);
(3) ga met inzet aan de slag om wat je bouwt hecht te verankeren verder op te bouwen (gebruik daarvoor alle beschikbare personen en middellen met wijsheid en inzicht). 

Hij noemde het getuigenis van Lilian een prachtig voorbeeld van dit luisteren, verantwoordelijkheid nemen en over gaan tot actie. Dat was niet makkelijk voor haar, maar uiteindelijk wel heel mooi.

Vervolgens voegde Jaco een tweetal extra sleutels voor de bouw van Gods Koninkrijk toe.
Hij gebruikte daarbij de tekst van Jacobus 2: 17-20 (ben je bereid te erkennen dat geloof zonder werken nutteloos is?) .

Hij stelde op basis van Exodus 3: 13-14 (waar Mozes vraagt, wie kan ik de farao zeggen dat U bent) dat “geloofsactie begint bij het kennen van God, bij “IK BEN” (eerste sleutel). 
Mozes ontmoet God, die herstelt hem in zijn identiteit en zegt: “omdat IK BEN, kan jij dit”.

In Johannes 8: 12-14 (waar Jezus zegt: God is Mijn Vader, Ik weet waar Ik vandaan kom en waar Ik heenga) had Jaco een tweede sleutel ontdekt.
Wij mogen net als Jezus zeggen:
Omdat ik weet wie God is ( mijn liefhebbende hemelse Vader), weet ik wie ik ben (Zijn geliefde zoon/dochter). 
Omdat ik weet wie ik ben, kan ik zijn wie ik ben (mij gedragen naar wie ik ben) en kan ik doen, wat ik moet doen
(in de Naam van Jezus en met de Kracht van de Heilige Geest).

Jaco verwees ook naar de preek van Ali de Goede die ons voorhield dat gezonde geestelijke groei altijd plaatsvindt vanuit je realisatie van Gods “genoeg”.  Er is bij God geen sprake van minder (gebrek/te weinig) versus meer, maar van genoeg versus meer (dan genoeg).
Hij had ook zelf ervaren dat als je keek naar situaties vanuit wat je allemaal ontbrak (poverty mentality), je groei stagneerde en hij gaf daarvan voorbeelden uit zijn eigen leven. 
Maar hij had ook gezien dat als je met andere (Gods) ogen ging kijken, je ging staan op Gods beloften voor jou en je in actie kwam, dat wat onmogelijk leek, toch mogelijk bleek.

Hij sloot af met het gebed: Jezus laat ons zien wie wij werkelijk zijn, zodat onze geloofsactie een natuurlijk resultaat is van wie wij zijn.