Preek van de Week

Piet van Walsem sprak zondag, vanuit persoonlijke ervaring,  de vaste overtuiging uit dat God tot ieder van ons wil spreken over onze bijdrage aan de bouw van Zijn Koninkrijk hier op aarde. 
Wij mogen (ook) wat dat betreft leren luisteren naar Zijn stem en gaan doen wat Hij van ons vraagt. Piet reikte ons daartoe een drietal sleutels aan.


Hij noemde als eerste sleutel: “geloof”.

Hij vertelde aan de hand van voorbeelden (“het huis Pinksterbloemstraat 4”) hoe hij had geleerd om in geloof, vol vertrouwen en met volharding aan de slag te gaan met de beloften en opdrachten die God hem had gegeven.
Vaak werd “al doende” en onderweg “scherp oplettend”,  op een verrassende manier en  vrijwel op het allerlaatste moment duidelijk wat God’s oplossing was.

Als tweede sleutel noemde Piet: “belasting”.

Hij legde uit dat we ons moeten realiseren dat er sprake kan zijn van een “belasting” (geestelijke blokkade), die op Gods aanwijzing en in Zijn autoriteit door ons moet worden verbroken (voorbeeld: “het beeld van de ophaalbrug in Dordrecht en vervolgens de straatnaam die verwees naar de Witte Ridderorde”). Pas daarna werd Gods belofte voor een grotere kerkzaal in de Alblasserwaard werkelijkheid.

Als laatste sleutel noemde Piet: “visie vanuit de hemel”.

Als er helder zicht is op Gods bedoeling voor een specifieke situatie en wat daar aan middelen voor nodig zijn dan komt het benodigde geld er ook voor (voorbeeld: “de uiteindelijke aankoop van een huis voor weduwen en wezen in Afghanistan waar eerst ook een belasting moest worden verbroken”).

Piet sprak vervolgens over plaatsen op aarde waar de hemel de aarde raakt. Hij had ervaren dat God mensen (waaronder hijzelf) naar dergelijke plaatsen stuurt om de deur te openen (voorbeeld: “het gebouw in Leningrad waar de Russische revolutie begon”).
Hij benadrukte het belang van gehoorzaamheid en vasthoudendheid; God zoekt mensen die Zijn sleuteldragers willen zijn. Mensen die zeggen: Jezus U bent mijn Koning, ik doe wat U van mij vraagt. Wat er ook gebeurt, ik vertrouw op U.

Zijn ervaring is dat God moeilijke ervaringen en omstandigheden in ons leven ten goede  kan keren (gebruiken) om ons sterk te maken voor Zijn bedoeling met ons leven.

Veel ontvangen we eerst klein (“in zaadvorm”), maar dat kan door de juiste inzet tot iets heel groots uitgroeien (voorbeeld: “de gemeente in Kirgistan”). Langzamerhand vertrouwt Hij ons meer toe.

Piet sloot af met de oproep aan de gemeente (en de individuele leden) om werk te maken van- / uitvoering te geven aan- de opdracht die God aan ons heeft gegeven. Hij zei: “U bent voorbereid om heel veel vrucht te dragen”en “Spreek naar God uw bereidheid uit om Hem te volgen”.
 
Klik voor een audio-opname van de preek op onderstaande hyperlink; 
http://podcast.bereanijmegen.nl/19%20jan%20Piet%20van%20Walsem.mp3