Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak zondag over hoe wij een gezegende, invloedrijke kerk kunnen zijn. Zij hield ons daarbij het voorbeeld van de kerk in Antiochië voor, het huidige Antakya, (Hand 11;13;15).

De kerk van Antiochië werd gekenmerkt door de centrale positie van: 
– het woord van God;
– de  uitvoering van de opdracht van Koning Jezus:
 (Matt 28; Maak alle volken tot Mijn discipelen en leer hen…) 
– het handelen in de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest.

Zij waren de eerste volgelingen van Jezus die Christenen werden genoemd en stonden (door hun houding en gedrag) in de gunst bij de hele bevolking (toen qua aantal inwoners al een stad als Nijmegen, die onder de Romeinen verder uitgroeide tot maar liefst een half miljoen inwoners). 

Doordat Antiochië op een kruispunt van handelsroutes aan een rivier lag, was het een belangrijke, multiculturele handelsstad. Overigens ook bekend om haar seksuele immoraliteit.
Hier kwamen, naast Joden, veel “heidenen” (vooral Grieken) tot geloof in Jezus. De kerk groeide voortdurend in omvang en invloed, niet alleen in de stad, maar ook ver daarbuiten door de zendingsactiviteiten van Paulus en Barnabas (die door de kerk in Antiochië werden uitgezonden).

Petra constateerde dat er binnen de kerk momenteel vaak een sterke ik-gerichtheid is voor het oplossen van de eigen problematiek en daar is niets mis mee, maar dat is niet het doel van het kerkzijn. De blijde boodschap van de liefde van Jezus en de bouw van Zijn Koninkrijk is het doel. Het oplossen van de eigen problematiek (zoals het afleggen van emotionele lasten en bevrijding van ongoddelijke bolwerken in ons denken) is een middel om beter inhoud te kunnen geven aan Gods doel met ons leven.

Petra stelde (zichzelf en) ons de vraag: “Hoe relevant zijn wij?, Hoe duidelijk laten we ons (Gods) licht schijnen?” En: “Welke rol speelt het levende woord van God in je leven en ben je daar tevreden mee?”

Ze hield ons vervolgens voor dat, als wij God laten spreken door onze levens heen, er dingen echt gaan veranderen.

Ze bad afsluitend: “Dat Uw woord leven gaat geven in ons leven en in het leven van anderen door ons heen”. Jezus, wij verlangen ernaar U beter te leren kennen (zie ook het aanbiddingslied van de week)

Klik op de hyperlink voor de audio van volledige preek:

http://podcast.bereanijmegen.nl/12%20jan%20Petra%20van%20de%20Weetering.mp3