Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak over vrijheid n.a.v. onze visie over het samen bouwen van Gods koninkrijk hier op aarde.

Ze stelde ons de vragen: “Hoe vrij voel jij jezelf?” en: “Hoe kunnen we samen als gemeente een lichaam zijn en toch individuele vrijheid beleven?”

Op basis van wat Jezus in Johannes 8: 31-32 zegt, (“wanneer u bij Mijn woord blijft bent u echt Mijn leerlingen, u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden”), concludeert ze al direct dat echte vrijheid wordt gevonden in het volgen van Jezus. Immers pas als de Zoon je vrijmaakt, zul je echt vrij zijn.
God geeft ons 100% (keuze)vrijheid, met als doel dat we in die vrijheid ervoor kiezen om samen met Hem te gaan leven.

Ook de tekst uit 2 Cor 3 (over de sluier van het Oude Verbond die door Jezus is weggenomen en vervangen is door de vrije toegang tot de Vader van het Nieuwe verbond) zegt in vs 17 “waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid” “wij allen die met onbedekt de luister van de Heer aanschouwen zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd”.

Toch komt het regelmatig voor dat we die vrijheid in Jezus en met de Vader niet ervaren. Dat kan te maken hebben met het feit dat onze omstandigheden ons gevangen houden (we zitten er dan onder, ipv dat we erboven staan).

Ze noemt drie dingen die ons kunnen helpen.
1. Jezus en Zijn Geest uitnodigen in die situatie.
(vgl Paulus en Silas die, na gegeseld te zijn, in de gevangenis God gaan aanbidden en vervolgens vrij komen met alle andere gevangenen door een aardbeving). Als wij in de vrijheid komt kan dat ook leiden tot doorbraken voor mensen om ons heen.

2. Laat anderen in de keuzevrijheid die God hen gegeven heeft.
Het is niet aan ons om anderen te vertellen hoe zij leven moeten, maar we mogen anderen helpen om de Waarheid (Jezus) te ontdekken en zo ook in echte vrijheid te komen. Jezus vraagt ons immers om mensen onvoorwaardelijk lief te hebben.

3. Als we Jezus vrijheid omarmen hebben we ook een verantwoordelijkheid namelijk om de ander te dienen (met Zijn opofferende liefde).
Jezus kocht ons vrij om in vrijheid ons leven aan Hem te kunnen geven. Het gaat om Zijn koninkrijk, niet om ons koninkrijk.

Wij mogen biddend en werkend samen met Jezus iedere muur en ieder bolwerk neerhalen dat ons in de weg staat bij de vervulling van Zijn doel.