Preek van de Week

Jaco Smit sprak zondag over intimiteit met Jezus en de daaruit voortvloeiende vrucht voor Gods Koninkrijk hier op aarde.
Hij legde aan de hand van 1Joh. 3: 9 en 1 Petrus 1: 23 uit dat, zoals fysieke conceptie ontstaat uit intimiteit, er geestelijke conceptie plaatsvindt wanneer God tot ons spreekt (geestelijke intimiteit). 

God spreekt tegen je in geestelijke intimiteit en plant zo een zaadje van leven (vgl. wat er gebeurde bij de schepping; God sprak… en het was er).
Als je dat geestelijke zaadje koestert, ontstaat er een plantje dat voortdurend verder uitgroeit en uiteindelijk rijke vrucht zal dragen voor Gods Koninkrijk. 

Jaco vergeleek dit met de situatie in het gezin waarbij man en vrouw samen verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van de kinderen.
Zo mogen wij als Zijn gemeente(leden) samen met Jezus werken aan  de ontwikkeling van wat in ons hart is geplant. 

Anders gezegd, wij zijn mede verantwoordelijk voor de groei en ontwikkeling en moeten ervoor waken de geestelijke kinderen niet te aborteren door een gebrek aan verantwoordelijkheid en zorg.
Het gaat niet om momentopnames van enthousiasme (revival/opwekking), maar om een voortdurende inzet voor verdere verandering en verbetering (reformation, transformation/ zoals in de hemel, zo ook op aarde).

Soms verzetten we ons eerst tegen wat God in ons hart zaait (vgl. Jona) en soms, al bereiden we ons voor en werken we mee, duurt het jaren voordat Gods woord werkelijkheid wordt/vrucht draagt (vgl. Abraham, Jozef, Mozes en David).
Het is belangrijk om ons te realiseren dat het daarmee nog geen verloren tijd is.
Rom.5: 3-5 en Jacobus 1: 3 maken duidelijk dat het hierbij gaat om mogelijkheden om te groeien, zowel in doorzettingsvermogen als in karakter en hoop & vertrouwen.

Zijn vraag aan ons was vandaag: “Hoe ga je om met wat God in intimiteit aan je heeft toevertrouwd?” Ga je met volharding en vertrouwen door totdat de vruchten van Zijn woord kunnen worden geplukt (of niet)?

Jaco sloot af met de conclusie:  “Goed leiderschap/rentmeesterschap wordt bepaald door de manier waarop je omgaat en vasthoudt aan het woord dat God in je hart heeft geplant en door de mate waarin je Hem in het proces steeds beter leert kennen”.