Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak tijdens de Kerstdienst van zondag over doorbraak.
 Jezus bracht door Zijn komst, kruisdood en opstanding, de grootste doorbraak ooit en Hij heeft ons geroepen om Zijn werk hier op aarde voort te zetten.

Petra onderkende dat er momenteel binnen de gemeente op allerlei gebieden wordt verlangd naar een doorbraak (financiën, bedrijfssituatie, fysiek/emotioneel, asielprocedure, nieuw gebouw, Village of Peace etc.). Haar conclusie was dat er blijkbaar iets belangrijks staat te gebeuren, anders zou dit niet in zo’n omvang spelen.

We kunnen teleurgesteld raken als de doorbraak (nog) niet komt. Beter is om ons oog te richten op Jezus en te proclameren dat God goed is. Om  de dingen niet allemaal in eigen handen te willen houden, maar hiervoor te gaan samenwerken met God. 


Ze hield ons het belang voor van het zelf actief stappen zetten om te ontvangen waar je naar verlangt. Ze gebruikte hierbij het voorbeeld van Jairus en van de bloed vloeiende vrouw. Beiden waren ze bereid om over iedere barrière heen te stappen om van Jezus te ontvangen wat Hij alleen aan hen geven kon. 

Piet Hoogeveen deelde vervolgens een beeld van een man die door een ruimte liep en daarbinnen een oude deur zag, die lang niet gebruikt leek. Toen hij de deurklink probeerde, bleek de deur op slot te zijn. De man reikte omhoog en voelde of de sleutel misschien op de rand boven de deur lag en dat bleek inderdaad zo te zijn. Onder een laag stof lag daar de sleutel.

Zijn interpretatie van dit beeld was dat het om een profetische handeling voor ons ging. Het omhoog reiken naar de sleutel staat hierbij voor gebed/voorbede tot God, waardoor de deur kan worden geopend en beschikbaar komt waar ieder zich naar uitstrekt.

Piet leidde ons aan het eind van de dienst in een activatie waarbij voor mensen die een doorbraak nodig hebben werd gebeden door mensen die daarbij een sleutelrol wilden spelen.  Hen werd gevraagd om een commitment aan te gaan om een periode samen te blijven bidden tot er doorbraak komt. (PUSH principe; Pray Until Something Happens)