Preek van de Week

Piet van Walsem sprak over zijn eigen ervaring m.b.t. “Releasing Leaders” en gaf ons een 5-tal punten die ons kunnen helpen om, onder Gods leiding, het juiste moment waarop we leiders vrijzetten te bepalen.

Piet vergeleek de wereldse en de Bijbelse benadering voor het vrijzetten van leiders met elkaar.
Zijn conclusie was dat de wereldse benadering rationeel is, waarbij eerst moet worden voldaan aan een aantal van te voren vastgestelde voorwaarden.
,
De Bijbelse benadering zou je intuïtief kunnen noemen, omdat deze door God en door Zijn Geest wordt geleid. Het gaat in dit geval primair naar het luisteren van Gods stem en het vervolgens gaan doen wat Hij hierover zegt. Een dergelijk proces kan voor ons mensen regelmatig verrassende vormen aannemen.

De keuze voor Samuel als opvolger van Eli, voor David als opvolger van Saul, de keuze van Jezus voor Zijn discipelen (toekomstige apostelen), zijn naar menselijke maatstaven op z’n minst verrassend te noemen. Toch was God hier in alle gevallen heel duidelijk over en we hebben de resultaten daarvan kunnen lezen in de Bijbel. God selecteert op basis van harts gesteldheid, van geloof en vertrouwen, van relatie en van nog “onzichtbare” potentie.

Piet vertelde dat hij ook zelf probeerde om onder de leiding van de Heilige Geest en naar het voorbeeld van Jezus te werk te gaan en dat hij daar bijzondere dingen bij had meegemaakt. 
Jezus rustte Zijn discipelen 3 jaar lang toe, gaf het goede voorbeeld, liet ze het nadoen onder Zijn toeziend oog en gaf hen de kans zelfstandig deelervaringen op te doen om daar vervolgens hun dringende vragen over te beantwoorden. Hij deelde Zijn leven met hen voordat  Hij hen vrij zette als Zijn apostelen.

Piet stelde dat een prima plek om dit proces in praktijk te brengen en te oefenen het eigen gezin is. Je mag God vragen om met Zijn ogen naar hen te kijken en wat voor  bestemming God op hun leven heeft gelegd. Maar zo mag je ook naar anderen kijken en je persoonlijke bijdrage leveren aan het proces van hun toerusting voor die taak.

Piet noemde 5 op de Bijbel gebaseerde punten uit het boek van Jan Pool (Shelter Haarlem) “Droom in uitvoering” die ons kunnen helpen, om onder Gods leiding, op het juiste moment leiders vrij te zetten:

1. Wandelen ze met God?
2. Hebben ze “afgerekend” met hun verleden?
3. Vertonen ze het karakter van God?
4. Hebben ze geleerd om vol vertrouwen en “in geloof” stappen te nemen?
5. Hebben ze hun gaven en talenten voor het Koninkrijk ontwikkeld om te doen wat werkelijk bij hen past? 

Hij bad afsluitend over iedereen uit dat wij verder zouden groeien in de realisatie van onze geloofsdoelen en in toenemende mate kunnen worden vrij gezet.