Preek van de Week

Ali de Goede (Schuilplaats Ede) sprak over Gods liefde.
Zij haalde Johannes 15 aan waar Jezus zegt: “Blijf in Mijn liefde”.
God kan met Zijn liefde in ons hart iets doen dat ver boven ons verstand uitgaat. 
Wij mogen namelijk ons hart voortdurend voeden met Zijn liefde en van daar uit ook de harten van anderen aanraken.

Ze stelde ons de vraag: “Hoe krijgt dat voortdurend voeden vorm bij jou?”
Ze verwees naar Johannes 3: 16 (Al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon…, opdat….) en naar 1 Johannes 4: 9-12 (hierin is de liefdevan God geopenbaard dat…).

Ze benadrukte dat God eerst voor ons koos, ver voordat wij voor Hem gekozen hebben en hoever Hij daarvoor heeft willen gaan.

Onze houding mag dan ook zijn: Jezus doordrenk mij met Uw liefde ook om die aan anderen door te geven
.
(“opdat niemand verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”).

Wij mogen zeggen: Uw liefde is meer dan genoeg voor mij ook om er ontspannen van door te geven aan anderen. Daar wil ik mij in trainen en in groeien. En als het even tegenzit dan blijft dit staan:
“Het tegenovergestelde van meer is niet minder, maar genoeg”.
Er is genoeg om te vertrouwen, genoeg om te groeien in dankbaarheid, want Jezus U bent meer dan genoeg voor mij.

Zoals vogels geschapen zijn om te vliegen, zo zijn wij geschapen om God, onszelf en de ander lief te hebben! 


Ali riep ons op om de blijde boodschap van Jezus over de liefde van de Vader voor ieder mens vol overgave en vertrouwen door te geven aan anderen er is immers niemand zoals Hij. Ga kijken naar mensen zoals de Vader hen (en jou) ziet en behandel ze op Zijn manier.

Alles dat je daarbij in de weg staat, inclusief alle “ja maars”, wil Hij helpen opruimen in de kracht van Zijn liefde.
.