Preek van de week

Michiel Santman (Shelter Haarlem) sprak zondag over: “Maak ik de ander sterker?”
Hij keek aan de hand van Johannes 4: 4-19 (de Samaritaanse vrouw bij de waterput) naar de manier waarop Jezus de ander sterker maakt. 
Aanleiding voor de preek was de onbeholpen manier waarop kerkmensen hem hadden proberen te bemoedigen naar aanleiding van het plotseling overlijden van zijn vader terwijl Michiel zelf in Amerika was.

Het was hem hierbij opgevallen dat, terwijl je van kerkmensen zou verwachten dat ze in hun gedrag zouden lijken op Jezus, zij helaas vaak niet in staat waren om een opbouwende  houding aan te nemen.
Het doel van zijn preek was om ons te helpen te doen wat Jezus deed, met Zijn ogen naar mensen te kijken en Gods bestemming over hun leven uit te spreken.

Michiel had om die reden een studie gemaakt van het gedrag van Jezus naar mensen toe die een probleem hadden en kwam tot de volgende 4 punten:
– Jezus is een man met een missie en stelt zijn prioriteiten overeenkomstig.
“Hij stelt een vraag om de boodschap van Zijn koninkrijk te kunnen brengen”
– Jezus stelt zich voortdurend de hemelse realiteit voor ogen en heeft daardoor een ander perspectief op een situatie. 
“Jezus doet wat Hij de Vader ziet doen”.
– Jezus doorziet wat de mensen denken (Mattheus 9: 12-25) en sluit (op een verrassende manier) aan bij hun inzichten en motieven.
– Jezus komt uit een ander koninkrijk en Zijn discipelen hebben vaak moeite om te zien wat dat qua gedrag betekent.
(en dat geldt regelmatig ook nog voor ons) 

Michiel had ervaren dat kerkmensen in hun reactie op het overlijden van zijn vader op een van de volgende manieren reageerden:
1. door niet echt te luisteren, maar door het gesprek over te nemen en hun eigen gevoelens en ervaringen uit het verleden te projecteren op de situatie;
2. met een doorgeslagen medeleven, waardoor je je eerder beroerder dan beter gaat voelen.
Zij gebruikten uit onwetendheid/onbeholpenheid afbrekende technieken als: relativeren, afleiden, negeren, suggereren en verzwijgen waardoor hij zich niet gehoord of gezien voelde.

Hij pleitte ervoor dat wij (meer) gaan luisteren met het hart van Jezus, de ander onze volle aandacht geven, in te voelen in de situatie (compassie) en naast hem/haar te gaan staan. Onze bestemming is om een positieve, levens veranderende impact op mensen te hebben.

Als het daarvoor nodig is om met bepaalde dingen uit het verleden af te rekenen, als je nog leegtes ervaart in je identiteit, ga daar dan mee aan de slag en volg de weg van de liefde van Jezus (Efeziers 5). “Verander de wereld, begin bij jezelf”
Jezus is ons beste voorbeeld, onze Koning van een hemels koninkrijk dat we in de kracht van de Heilige Geest samen mogen uitbouwen in deze wereld. 

Come Holy Spirit: 
https://www.youtube.com/watch?v=8WV86yYATSg