Preek van de Week

Jaco Smit sprak zondag over ons leiderschap in Gods koninkrijk. 
God geeft ons promotie naar de mate waarin we bereid zijn om, als leiders, de bijpassende, grotere verantwoordelijkheid om de ander te dienen te (ver)dragen.

Grotere verantwoordelijkheid vraagt om een vergelijkbare verandering van ons gedrag, anders kunnen we het gewicht daarvan niet dragen. Onze “ik” gerichtheid moet steeds meer plaatsmaken voor onze focus op Jezus.
Promotie in Gods koninkrijk hier op aarde is direct gerelateerd aan ons vermogen/bereidheid om te lijden. Hierin is Jezus ons voorbeeld.

Jaco legde aan de hand van Markus 10: 35-45 uit dat leiderschap in Gods koninkrijk niet is gebaseerd op macht en aanzien. Jezus zegt: “als je geeerd wilt worden, dien dan anderen” en: “de Mensenzoon is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen”. Ook daarin mogen wij Hem volgen.

Dat blijkt ook uit Johannes 13: 3-5 (de voetwassing) waar de beloofde Messias/Koning zelf liet zien hoe dienend leiderschap in Zijn koninkrijk eruit ziet: door de bereidheid om persoonlijke een smerige klus op te knappen bij zijn volgelingen/leerlingen.

Aan de hand van Lukas 22: 39-46 legde Jaco uit dat onze reactie op wat er aan lijden op ons afkomt heel belangrijk is. Jezus reactie op Zijn aanstaande lijden en de angst daarvoor, was vurig gebed. Hij zag de situatie onder ogen en zocht kracht bij Zijn Vader. De discipelen vielen echter van verdriet in slaap, zij onttrokken zich aan de situatie en waren Jezus niet tot steun.

De vraag is: wat is onze reactie op verwacht (of onverwacht) lijden?
Hoe wij omgaan met lijden positioneert ons om te leiden/ te regeren in Gods koninkrijk, want het test je hart en de volwassenheid van je relatie met de Vader. Opnieuw is Jezus ons voorbeeld. Wij mogen in dergelijke situaties een stap naar voren (naar de Vader toe) doen, in plaats van een stap naar achteren.
We moeten in toenemende mate de gedachte om de dingen in eigen kracht en tot eigen eer achter ons laten en de dingen in Gods kracht en tot Zijn eer gaan doen. Dat brengt ons in positie voor promotie in Gods koninkrijk als we bereid zijn de bijbehorende prijs (lijden) te betalen.

Jaco sloot af met een quote van Bill Johnson (Bethel, USA):
Rule with the heart of a servant and serve with the heart of a king”; (kortom als Jezus)