Preek van de Week

 • Petra van de Weetering sprak, i.h.k.v. “Release Leaders” (uit ons mission statement), over leiderschap in Gods koninkrijk. 
  God geeft ieder van ons de kracht om te doen wat Hij daarbij van ons vraagt. 

  Petra legde uit dat ieder van ons geroepen is om leider te zijn in Gods koninkrijk. Al in Genesis 1 kreeg de mens de opdracht te heersen over de hele aarde.  (in de zin van een positieve invloed uit oefenen, niet overheersen)

  In het Nieuwe Testament roept Jezus zijn discipelen op om Hem te volgen en zout en licht te zijn voor de wereld. Dat is ook nu van toepassing op ons. Het is duidelijk dat Jezus zijn volgelingen tegelijkertijd ook voorbereidde op het overnemen van Zijn werk. 

  Petra hield ons voor dat leiderschap in Gods koninkrijk (ook) betekent dat we aan mensen doorgeven waar we zelf voor gaan. De vraag aan ons is daarom: waartoe roept God jou? De Bijbel is vol voorbeelden van mensen die God roept voor een taak. David, Gideon, Elia, Mozes en vele anderen.

  Als we ons richten op het voorbeeld van Mozes dan zien we dat God i Numeri 12:8 zegt: “maar met Mozes spreek ik rechtstreeks” en in Deut. 34: 10 staat: “Er is daarna in Israël nooit meer een profeet zoals Mozes geweest, want de HERE sprak met hem van aangezicht tot aangezicht”. 

  Toen God Mozes riep had hij echter wel 5 verschillende excuses (zie Genesis  3-4). Mozes zei: 
  1.wie ben ik eigenlijk?  (ik ben onbekwaam) en God zegt hem : Ik ben bij je.
  2. wie bent U eigenlijk? (wat is Uw identiteit, ik ken U niet goed) en God zegt hem : IK Ben alles wat je nodig hebt.
  3. ze zullen niet naar me luisteren (ik verwacht intimidatie) en God zegt hem : vertrouw op Mij.
  4. ik kan niet goed spreken (ik voel me incompetent) en God zegt hem : Ik ben je schepper en de bron van al je gaven.
  5. U kunt vast wel een ander vinden (ik voel me minderwaardig) en God zegt hem: Ik stuur Aaron met je mee, maar jij bent Mijn geroepene!

  Wij kunnen vergelijkbare gevoelens hebben bij Gods oproep/opdracht om Hem te volgen. Maar als God onder de situatie van het Oude Verbond al zo duidelijk is over wat Mozes van Hem kan verwachten, hoeveel meer mogen wij dan onder het Nieuwe Verbond, in Christus, als een nieuwe schepping en in de kracht van de Heilige Geest erop rekenen dat wij Gods roeping voor ons leven kunnen vervullen.

  Vanuit een intieme relatie met de Vader, met een sterke identiteit als geliefde zonen en dochters  en in de autoriteit van onze koning Jezus mogen wij dienend leiderschap uitoefenen & doorgeven en zo de positieve invloed van Gods koninkrijk uitbreiden over heel de aarde.


  Samen met God kunnen we, net als Mozes, iedere interne worsteling overwinnen en in Zijn kracht doen wat Hij van ons vraagt. Lord give me eyes to see more of who You are……(Aanbiddingslied van de Week).