Preek van de Week

Brian Connolly deelde een profetisch woord voor de gemeente en sprak vervolgens over het geheim van het Christelijk leven.

In dit kader begon hij met een aantal one liners en wetmatigheden:
– het gaat niet om wat je doet, maar (van) wie je bent; 
– waar je naar kijkt, is wat je wordt en naar wie je kijkt, is wie je wordt;
– waar je je op richt, is waar je uitkomt en verandert je;
– waar je het meeste van houdt of van wie je het meeste houdt, zul je het meeste dienen.
Als je de naam van Jezus in deze one liners invult dan gebeurt er wat er op Zijn hart ligt voor ons.

Brian legde uit dat het God primair gaat om onze relatie met Hem en niet om onze werken. Hij verlangt naar eenzelfde houding bij ons; namelijk dat wij ons niet primair richten op wat Hij ons kan geven (Zijn hand), maar op een intieme relatie met Hem (Zijn hart).

In het paradijs verleidde satan Eva al door de leugen over wat de boom kon doen voor haar (ik-gerichtheid) en haar zo te verwijderen van haar relatie met God (God-gerichtheid). Adam en Eva misten daardoor een belangrijk deel van hun bestemming. Wij lopen ook nu dat risico als wij dezelfde verkeerde houding aannemen (hand i.p.v. hart).

Jezus laat ons, bijvoorbeeld in de situatie van Martha versus Maria en bij de vrouw die voor het laatste avondmaal Zijn voeten waste met haar tranen en zalfde met zeer kostbare olie, zien waar Hij naar verlangt; naar diepe relatie en volledige overgave boven “werken”. Die volgen immers vanzelf wel vanuit die relatie. 

Naar aanleiding van het verhaal van Martha en Maria constateerde Brian dat “werkers” er vaak een handje van hebben om het de “aanbidders” moeilijk te maken en dat is zeker niet Gods bedoeling.

Jezus zoekt naar harten die volkomen zijn overgeleverd aan Hem, die zich “nederig” op Hem richten i.p.v. op zichzelf
Zoals water stroomt naar de laagste plaats zo stroom Gods liefde en bovennatuurlijke kracht naar mensen die Hem volledig zijn toegewijd.
God wil iets in je en met je opbouwen dat blijvend is, richt daarvoor je ogen op Jezus. Het enige wat je hoeft te doen is in alles dichtbij Hem blijven.

Afsluitend riep Brian ons op om terug te keren naar onze “eerste liefde” voor Jezus, (toen we net tot geloof gekomen waren) en zo het geheim van het Christelijk leven omarmen: Een intieme relatie met Jezus, in volledige overgave aan Hem is de bron van een vruchtbaar Christelijk leven en voor de bouw van Zijn koninkrijk.