Preek van de Week

Jaco Smit sprak n.a.v. het thema “Empowering People” over ieders afgebakende gebied van autoriteit (metron in het Grieks) binnen Gods koninkrijk en de bijbehorende bovennatuurlijke kracht (genade) die wij mogen ontvangen om daar de hemel op aarde zichtbaar te maken.

Jaco herinnerde ons eraan dat m.b.t. de vraag: “hoe creëren we ruimte voor de inzet van elkaars gaven en talenten” er eerder al over de waarde van een gemeente die functioneert als gezin en over het belang van waardering/eerbied (cultuur van eer) is gesproken.

Hij legde aan de hand van de woorden van Paulus in 1 Cor 9: 1-2 en 2 Cor 10: 13-17 uit dat wij ook ruimte kunnen creëren voor de inzet van onze gaven en talenten door een helder zicht te krijgen op wat ons eigen gebied van autoriteit is.
Dat wij daarbij over een passende mate van genade (bovennatuurlijke kracht) kunnen beschikken (Efeze 4:7).
Dat we deze vorm van “bekrachtigende” genade niet moeten verwarren met het begrip “reddende”genade (door het offer van Christus).

Wij hebben allemaal, net als Paulus, een eigen gebied van autoriteit/ invloedssfeer  (Griekse woord metron) en ontvangen een bijpassende hoeveelheid bovennatuurlijke kracht (genade).
Naar de mate dat ons gebied van autoriteit in het Koninkrijk toeneemt, groeit de bovennatuurlijke kracht (genade) die we nodig hebben om Jezus goed te kunnen vertegenwoordigen mee .

Het is belangrijk dat wij ons niet zonder toestemming binnen het gebied van autoriteit van een ander bewegen (dat deed Paulus ook niet) en dat we ons realiseren dat we kunnen/horen te groeien in autoriteit en kracht (alles in Gods Koninkrijk groeit en brengt vrucht voort).

Het is relevant om ons te realiseren hoe het  zit met onze autoriteit en door God gegeven kracht. 
We mogen daarnaast blijven werken aan een gedegen(er)  fundament op het gebied van onze intimiteit met de Vader (relatie) en van onze identiteit in Christus. Ook mogen we daarbij blijven afrekenen met onze lasten uit het verleden (door pastoraat, ministerie en gebed) en ons m.b.t. onze toekomst laten inspireren door profetische woorden.

Zo kunnen we allemaal onze gaven en talenten gericht (gaan) inzetten voor ons aandeel in de bouw van Gods koninkrijk.