Preek van de Week

Aart de Goede sprak over ons koninklijk priesterschap; wij mogen de Hogepriesterlijke zegen ontvangen en doorgeven bij het bouwen van Gods koninkrijk hier op aarde.

Aart verbond de door God aan Mozes bekend gemaakte hogepriesterlijke zegen (Numeri 6: 24-26) aan het koninkrijk van priesters dat wij, als inwoners van Gods koninkrijk hier op aarde, vormen (1Petrus 2: 9).

Hij legde uit dat de hogepriesterlijke zegen uit Numeri 9 nog steeds in veel kerken iedere zondag over de gemeente wordt uitgebeden en dat de zegen zo een ritueel karakter kan krijgen, waarbij de diepe betekenis de gemeente ontgaat. 

Deze zegen is echter voor ons nog steeds relevant.
Wij mogen deze zegen over elkaar en anderen uitbidden en verbinden zo de naam van God aan de situatie waarin we ons bevinden.(naam = Ik ben erbij met bovennatuurlijke Kracht, Autoriteit en Majesteit)

Aart had zelf gemerkt dat als hij mensen zegende, in situaties waar hij moeite mee had, er (ook) een verandering in zijn eigen hart plaatsvond.

Hij behandelde de zegenbede uit Numeri vervolgens regel voor regel. 
In de 1e regel wees hij op de begrippen Gods zegen en bescherming. 
Dit betekent dat God vanuit de hemel alles wil vrijzetten wat wij nodig hebben voor onze taak in het koninkrijk en God wil ons daarbij ook beschermen (persoonsgebonden maatwerk).

In de 2e regel gaat het over Gods lichtend aangezicht en genade. 
God wil Zijn stralende, vriendelijke en liefdevolle gezicht aan ons laten zien (God is goed) en ieder vorm van duisternis verdrijven (verlossing).

In de 3e regel verheft God Zijn aangezicht over ons en geeft Hij Zijn Vrede. Hierbij strekt God zich in Zijn volle lengte en liefde uit naar ons in Zijn verlangen om deel te hebben aan ons leven. En ook om ervoor te kunnen zorgen dat het ons aan niets ontbreekt op alle aspecten van ons wezen (geest, ziel, lichaam) en van ons leven (shalom). 

Dit is wat God ons toebidt om van Hem te ontvangen. 
Hij spreekt en biedt het ieder van ons persoonlijk aan (wees gezegend!).
Wat wij van Hem ontvangen mogen we doorgeven (wees tot een zegen!).

Aart sloot af met een activatie, waarbij we elkaar zegenden met de woorden uit Numeri 6:24-26